ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Stowarzyszenia Polkrona z siedzibą w Malmö, działając na podstawie stosownych przepisów prawa szwedzkiego, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Polkrona na dzień 27 maja 2022 r. na godz. 14:00 w Ambasadzie Polski w Sztokholmie przy ulicy Karlavägen 35.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie i rozpatrzenie uchwał, w tym o zmianie statutu Stowarzyszenia.
  6. Zakończenie obrad.

Szczegółowy porządek obrad wraz z dokumentami dotyczącymi projektowanych uchwał jest dostępny w Zarządzie Stowarzyszenia, zaś szczegółowy program całego spotkania będzie przedstawiony przed spotkaniem.

Dziękujemy Ambasadzie RP w Sztokholmie, a w szczególności Pani Ambasador Joannie Hofman za wsparcie naszego Stowarzyszenia.
Z uwagi na warunki bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do wytycznych wymaganych przez Polską placówkę dyplomatyczną w Sztokholmie.

Propozycje i wnioski przyjmowane są na adres info@polkrona.se do 15 maja 2022.

Serdecznie zapraszamy!

Leave a comment