Zatrudnienie obcokrajowca do pracy w Szwecji

Kiedy zatrudniasz obcokrajowca do pracy w Szwecji, obowiązują różne przepisy podatkowe w zależności od tego, jak długo pracownik ma pozostać w Szwecji. Przeważnie obowiązuje szwedzkie ubezpieczenie społeczne. 

Zatrudnij przybysza
Możesz otrzymać wsparcie finansowe od szwedzkiej publicznej służby zatrudnienia, jeśli zatrudnisz osobę, która jest nowicjuszem w Szwecji i osiągnęła wiek 20 lat.

Odpowiedzialność
Szwedzki pracodawca zatrudniając obcokrajowca do pracy w Szwecji, opłaca podatki za pracownika, wysokość podatkowa zależy od tego, jak długo pracownik ma pozostać w Szwecji. Dochód może być jednak zwolniony z opodatkowania zgodnie z postanowieniami umowy podatkowej.

Jeśli pracownik mieszka w kraju spoza UE, musisz również sprawdzić, czy dana osoba ma prawo do pracy i pobytu w Szwecji.

Mniej niż sześć miesięcy
Pracownik, który przebywa w Szwecji przez maksymalnie sześć miesięcy, może wybrać jeden z dwóch sposobów opodatkowania.

  • specjalny podatek dochodowy dla rezydentów zagranicznych (SINK-25%)
  • zwykły podatek, taki jak osoba mająca miejsce zamieszkania w Szwecji, tj. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym (ok.30%).

Podatek SINK 25%,  pracodawca odlicza od wynagrodzenia brutto pracownika. Pracownik nie musi wtedy składać deklaracji podatkowej, ale nie może również dokonywać żadnych potrąceń od dochodu.Ty lub pracownik musisz złożyć wniosek o SINK do szwedzkiej agencji podatkowej. Jeśli pracownik chce zostać opodatkowany zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, należy to wyraźnie zaznaczyć w części „Inne informacje i roszczenia” we wniosku. Pracownik otrzymuje numer koordynacyjny jednocześnie z wnioskiem o opodatkowanie zgodnie z SINK.

Dłużej niż sześć miesięcy
Normalne zasady podatkowe obowiązują w przypadku zatrudnienia osoby, która mieszka za granicą i przebywa w Szwecji przez co najmniej sześć miesięcy. Oznacza to, że pracownik jest objęty tymi samymi przepisami podatkowymi, co osoby mające miejsce zamieszkania w Szwecji.Pracownik składa wniosek o podatek A i musi złożyć zeznanie podatkowe. Nawet jeśli pracownik nie ma być zarejestrowany w Szwecji, musi zarejestrować się w szwedzkiej agencji podatkowej, aby uzyskać numer koordynacyjny.

Dłużej niż rok
Pracownik, który ma pozostać w Szwecji dłużej niż rok, musi być zarejestrowany w Szwecji. Obywatele innego kraju UE, którzy przyjeżdżają tu do pracy lub nauki, mają zazwyczaj prawo pobytu w Szwecji. Inni obywatele spoza regionu EU potrzebują zezwolenia na pobyt od Szwedzkiego Urzędu ds. Migracji.Pracownik musi osobiście odwiedzić Szwedzką Agencję Podatkową, aby złożyć wniosek o rejestrację w Szwecji i jednocześnie ubiegać się o podatek typu A. Obowiązują normalne zasady podatkowe, ponadto pracownik musi złożyć roczne zeznanie podatkowe.

https://www.verksamt.se/driva/anstalla/nar-du-ska-anstalla/anstalla-utlandska-medborgare

 

Leave a comment