Zaległy podatek

Zaległy podatek (kvarskatt) to termin w systemie podatkowym i stanowi różnicę między zapłaconym podatkiem wstępnym a podatkiem końcowym. Zaległy podatek odnosi się do faktu, że podatnikowi pozostaje podatek do zapłaty. W zeznaniu końcowym możesz zobaczyć, ile musisz zapłacić i kiedy pieniądze powinny zostać zdeponowane na koncie szwedzkiej agencji podatkowej. Do tego czasu możesz zapłacić zaległy podatek w dowolnym momencie.
Kiedy należy zapłacić zaległy podatek?
Ci, którzy mają zaległy podatek do zapłaty, powinni to zrobić w terminie podanym w końcowej deklaracji podatkowej. Po otrzymaniu ostatecznej deklaracji podatkowej masz 90 dni na zapłacenie zaległego podatku. Większość podatników otrzymuje ostateczną deklarację podatkową w sierpniu i płaci podatek do 12 listopada 2019 r.
Możesz zapłacić zaległy podatek wcześniej, aby uniknąć zbędnych odsetek karnych
Do terminu wpłaty określonej w deklaracji podatkowej płacisz niskie oprocentowanie podatku potrącanego od zaległego podatku. Niska stopa procentowa wynosi 1,25 %. Jeśli chcesz całkowicie uniknąć odsetek od kosztów, możesz wcześniej dokonać zapłaty podatku.
Data, od której zaczyna się naliczać oprocentowanie, zależy od tego, ile podatku otrzymasz:
* W przypadku zaległego podatku powyżej 30 000 SEK stopa procentowa zacznie być obliczana od 13 lutego 2019 r.
* W przypadku zaległego podatku poniżej 30 000 SEK stopa procentowa zacznie być obliczana od 4 maja 2019 r.
Co się stanie, jeśli nie zapłacę zaległego podatku na czas?
Jeśli zaległy podatek nie zostanie zapłacony w terminie określonym w ostatecznym rozliczeniu podatkowym, na rachunku podatkowym pojawi się deficyt. Stopa procentowa wynosi 16,25 %. W zależności od wielkości deficytu otrzymasz upomnienie o płatność lub nakaz płatności. Po czym dług wraz z odsetkami jest przekazywany do komornika.
Źródło: www.skatteverket.se