Ubezpieczenie w Szwecji

Kiedy powinieneś  zarejestrować się w szwedzkiej kasie ubezpieczeń (Försäkringskassan)? 

Jeśli zamierzasz pracować w Szwecji, ale nie jesteś tu zarejestrowany, musisz zarejestrować się w szwedzkiej kasie ubezpieczeń społecznych. Jeśli zamierzasz spędzić co najmniej rok w Szwecji, musisz zgłosić swój adres szwedzkiemu urzędowi podatkowemu, aby móc się zarejestrować.

 

Jeśli chcesz ubiegać się o odszkodowanie lub kartę UE w szwedzkiej kasie ubezpieczeń społecznych, a wcześniej pracowałeś lub mieszkałeś w innym kraju, musisz zgłosić, że teraz pracujesz w Szwecji. Szwedzka kasa ubezpieczeń musi zbadać, czy powinieneś być ubezpieczony w Szwecji, aby móc ocenić, czy przysługuje Ci odszkodowanie, o które się ubiegasz.

 

Czy potrzebujesz numeru ubezpieczenia społecznego (personnummer), aby być ubezpieczonym w Szwecji?

Nie, nie potrzebujesz numeru ubezpieczenia społecznego. Osoby, które są lub były zarejestrowane w Szwecji, posiadają osobisty numer identyfikacyjny, ale rejestracja ludności nie jest warunkiem ubezpieczenia w Szwecji. Jednak aby szwedzka kasa ubezpieczeń społecznych mogła sprawnie załatwić Twoją sprawę, jeśli nie masz numeru ubezpieczenia społecznego, musisz mieć numer koordynacyjny (sammordningsnummer). 

Numer koordynacyjny to oznaczenie tożsamości osób, które nie są lub nie były zarejestrowane w Szwecji.

Jeśli nie masz numeru ubezpieczenia społecznego lub numeru koordynacyjnego w momencie składania dokumentów, rozpatrzenie Twojej sprawy może zająć nam więcej czasu.

 

Jak uzyskać numer koordynacyjny?

Jeśli nie masz numeru ubezpieczenia społecznego i chcesz ubiegać się o odszkodowanie od szwedzkiej kasy ubezpieczenia społecznego, szwedzka kasa ubezpieczenia społecznego może pomóc w uzyskaniu numeru koordynacyjnego od szwedzkiej agencji podatkowej.

Następnie musisz być w stanie udowodnić swoją tożsamość. Robisz to na spotkaniu z administratorem w szwedzkiej kasie ubezpieczeń społecznych. Spotkania te zwykle odbywają się w biurze obsługi. Na spotkaniu należy okazać paszport, dowód osobisty lub podobny dokument tożsamości, na którym widnieją następujące informacje:

* Imię i nazwisko

* Data urodzenia

* Miejsce urodzenia i kraj

* Obywatelstwo

 

https://www.forsakringskassan.se/omfk/dina_rattigheter_och_skyldigheter/forsakrad-i-sverige/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziLQI8TDy8DIx83c1MHA0czT09fQzNAz29vM31w8EKDHAARwP9KEL6o8BKTDxcnA3dnQ28LdwCnQ0cDb1dDHwDvA18fczRFfj7mZgYOIY6uXsHGzgZB_iYQhXgcUNBboRBpqejIgAJnQK1/#panel1881fc94-a489-4fc6-9264-2e7a1e67677e

 

Leave a comment