Prawo do urlopu

Prawo do urlopu regulowane jest przez ustawę urlopową

Na temat prawa do urlopu artykuł pojawił się już w zeszłym roku. Wpisując w lupce słowo “urlop” znaleźć można odpowiedni tekst. 

Urlop jest ustawowym prawem do wolnego na określoną liczbę dni w ciągu roku. Prawo do urlopu reguluje ustawa urlopowa oraz umowy zbiorowe i zawarte warunki w umowie o pracę.

Urlopy są po to, aby dać osobom pracującym szansę na odpoczynek i regenerację.

Liczba dni urlopu, do których masz prawo

Zgodnie z ustawą urlopową masz prawo do 25 dni pełnych dni wolnych niezależnie od wieku i formy zatrudnienia. Osoba, która rozpoczęła pracę po 31 sierpnia ma prawo do jedynie 5 dni urlopu do 31 marca. Liczy się, że 4 tygodnie urlopu zostały już wykorzystane. Nowe dni urlopowe liczone są co roku od 1 kwietnia, jeżeli umowa zbiorowa lub umowa o pracę nie stanowi inaczej. 

Ponadto nie należy mylić wynagrodzenia urlopowego z dodatkiem urlopowym:

* Kiedy bierzesz urlop, otrzymujesz wynagrodzenie za urlop i dodatek urlopowy. Aby otrzymać płatny urlop, należy na niego zapracować. 

* Po odejściu z pracy otrzymujesz wynagrodzenie za niewykorzystany urlop.

https://www.verksamt.se

Leave a comment