15 marca 2022 rusza sezon rocznych rozliczeń INK1 za 2021 rok

Zeznanie podatkowe INK 1 osoba fizyczna składa najpóźniej do 2 maja 2022. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą deklarują swoją działalność gospodarczą w tym samym oświadczeniu i wypełniają załącznik NE.

W przeciwieństwie do np. Spółki  (Aktiebolag) jednoosobowa działalność gospodarcza nie jest odrębnym podmiotem prawnym, dlatego deklarujesz swoją jednoosobową działalność w tym samym czasie, co deklarujesz jako osoba prywatna.

Zeznanie podatkowe INK 1 to dokument, który umożliwia szwedzkiemu urzędowi podatkowemu ustalenie ostatecznego podatku dla firm i osób prywatnych. Jeśli ty lub firma zapłaciłeś zbyt wysoki podatek w ciągu ostatniego roku, zostanie wypłacony zwrot. Jeśli ty lub firma zapłaciłeś za mało podatku, będziesz musiał zwrócić podatek. Aby nie ryzykować naliczenia odsetek od kosztów, ważne jest terminowe wpłacanie pieniędzy do szwedzkiego urzędu skarbowego.

Lokal
Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i korzystasz z prywatnego domu jako miejsca pracy, musi on być specjalnie przystosowany do potrzeb firmy, abyś mógł dokonywać odliczeń. Następnie możesz odliczyć rozsądną część kosztów operacyjnych, takich jak czynsz, prąd, ogrzewanie i woda.

Jeśli miejsca używane w domu do prowadzenia działalności gospodarczej nie są specjalnie przygotowane, nadal możesz mieć prawo do potrąceń w deklaracji. Warunkiem jest wtedy, że pracujesz co najmniej 800 godzin. We własnej nieruchomości możesz dokonać potrącenia według standardu 2 000 kr rocznie. Jeśli pracujesz w mieszkaniu  odliczenie wynosi 4 000 kr rocznie.

Podróże
Mogą istnieć koszty, które możesz odliczyć w deklaracji dla swojej firmy lub spółki handlowej, ale których nie uwzględniłeś w swojej księgowości. Może to dotyczyć np. podróży służbowych własnym samochodem, gdzie odliczenie za rok 2021 wynosi 18,50 kr za milę.

Zmniejsz podatek
Jeśli prowadzisz dobrze prosperującą firmę w jednoosobowej firmie lub firmie handlowej, często można uniknąć marginalnych podatków w wysokości 65-70%, stosując odliczenia na poczet funduszy okresowych i funduszy na ekspansję.

W 2021 r. całkowity dochód z działalności gospodarczej, wynagrodzenia i emerytury nie może przekroczyć 523 200 kr jeśli chcesz uniknąć podatku państwowego.

Użyj funduszy okresowych
Fundusz okresowy (periodiseringsfond) to odliczenie w zeznaniu podatkowym, które daje łączną ulgę podatkową od całej kwoty  30% rocznego zysku brutto i tym samym odroczyć opodatkowanie przyznanej kwoty maksymalnie na 6 lat.

Użyj funduszu na ekspansję
W oświadczeniu przewidziana jest również rezerwa na fundusz przeznaczony na rozszerzenie działalności.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami przepis ten może pozostać na czas nieokreślony tak długo, jak prowadzona jest działalność, o ile zatrzymasz w firmie co najmniej 79,4% przyznanej kwoty. W przypadku rezerwy na fundusz ekspansji płacisz podatek w wysokości 20,6% rezerwy za 2021 rok. Podatek jest tymczasowy i jest odliczany od innego podatku, jeśli zdecydujesz się zmniejszyć swój fundusz ekspansji w nadchodzącym roku.

Skorzystaj z podziału dochodu (räntefördelning)
Jeśli zainwestujesz własne pieniądze w swoją firmę lub spółkę handlową lub zostawisz w firmie w pełni opodatkowane zyski, masz możliwość uzyskania rocznych dochodów od firmy z zaledwie 30% podatkiem.
Dla roku dochodowego 2021 możesz obliczyć „stopę procentową”, która wynosi 6% kwoty zaległej w firmie.

Wykorzystaj straty
Jeśli Twoja firma poniosła stratę w 2021 r., a firma nie jest starsza niż 5 lat*, taką stratę można potraktować na dwa różne sposoby w tegorocznej deklaracji:

1. Możesz dokonać odliczenia strat do 100.000 kr jako ogólnego odliczenia od innych dochodów np: takich jak wynagrodzenie, w przypadku gdy posiadasz FA-skatt.

2. Oszczędzasz stratę na późniejszy rok i odliczasz go na poczet przyszłej nadwyżki firmy.

* w przypadku działalności artystycznej, strata podlega odliczeniu od dochodów z pracy bez względu na to, jak długo istnieje firma.

Skorzystaj z niskiego podatku od dochodów z najmu
Nie ma prawie żadnego dochodu, który byłby tak nisko opodatkowany w Szwecji jak dochód z wynajmu, dla tych, którzy wynajmują całość lub część swojego domu/mieszkania osobom z zewnątrz.
Dochód z wynajmu od osób z zewnątrz w wysokości do 40 000 kr jest zawsze całkowicie wolny od podatku.

W przypadku wynajmu na rzecz własnego pracodawcy, np. gdy wynajmujesz lokal dla swojej spółki AB, nie obowiązują ogólne odliczenia, ale cały dochód z wynajmu podlega opodatkowaniu 30% podatkiem.

Więcej odliczeń dla pojedynczych firm: : https://www.skatteverket.se/foretag/skatterochavdrag/avdragforforetag/avdragslexikonforetag.4.3684199413c956649b550c8.html?q=avdragslexikon

Leave a comment