Polkrona pracuje aktywnie w zakresie zrównoważonego rozwoju w kwestiach związanych ze wspólpracą pomiędzy członkami, klientami i partnerami poprzez:

Dążenia, aby szkolenia były konkurencyjne i prowadzone na wysokim, międzynarodowym poziomie.
Promowanie i umożliwianie internacjonalizacji w zakresie rozwoju firm.
Stwarzanie ramowych celów partnerstwa w zakresie wspólpracy z partnerami krajowymi i międzynarodowymi.
Zachęcanie do dzielenia się wiedzą, doświadczeniem z innymi członkami celem strategicznego rozwoju firm na terenie Szwecji.
Zwiększanie dostępu do informacji dla członków w kwestii podstawowych wartości Polkrony i jej właściwej roli w biznesie, a także planowania i zarządzania.
Promowanie idei zrównoważonego rozwoju poprzez obecność we wszystkich działaniach związanych z karierą zawodową.
Rzetelne ocenianie potrzeby członków, optymalizować procesy rekrutacji nowych członków oraz promować długoterminową formę wspólparcy.

W 2015 roku ONZ przyjęła „Agendę 2030”, której celem jest wyeliminowanie ubóstwa, walka z nierównościami i powstrzymanie zmian klimatycznych przed 2030 rokiem.

Agenda ta znana jest jako Globalne Cele i składa się z 17 różnych głównych celów. W ramach pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju dokonaliśmy przeglądu celów zrównoważonego rozwoju i zidentyfikowaliśmy, które są najbardziej istotne dla działalności Polkrony oraz w jaki sposób możemy przyczynić się do zbliżenia świata do celów.