Tymczasowe zwolnienie z podatku od prezentów do 2000 SEK

 

Prezenty tymczasowe nie podlegają opodatkowaniu z tytułu prezentów od pracodawcy, o ile łączna wartość prezentów nie przekracza 2000 SEK i że nie są darowane w gotówce. Zasady weszły w życie od 1 maja 2021 r., ale obowiązują przez cały rok 2021. 

 

Prezenty w 2021 roku:

 

  • * Prezent tymczasowy – zwolniony z podatku dla pracownika, jeśli jego wartość nie przekracza 2000 SEK (w tym VAT).
  • * Prezent świąteczny – zwolniony z podatku dla pracownika, jeśli jego wartość nie przekracza 500 SEK (w tym VAT). 
  • * Prezent rocznicowy – zwolniony z podatku dla pracownika, jeśli jego wartość nie przekracza 1500 SEK (w tym VAT). 
  • * Upominek pamiątkowy – zwolniony z podatku dla pracownik, jeśli jego wartość nie przekracza 15 000 SEK (w tym VAT)  podarowany tylko       raz w okresie  zatrudnienia.

 

W 2021 r. Tymczasowe zwolnienie z podatku ma zastosowanie do prezentów od pracodawcy do wartości 2000 SEK z VAT na pracownika. Dotyczy to oprócz możliwości dawania już wcześniej istniejących prezentów zwolnionych z podatku, na przykład prezentów świątecznych.

 

Prezenty wręczane w gotówce nie są zwolnione z podatku. Pieniądze obejmują również inne środki płatnicze, takie jak czeki, przekazy pieniężne i karty podarunkowe, które można wymienić na pieniądze. Karty podarunkowe, których nie można wymienić na pieniądze, mogą jednak być prezentami wolnymi od podatku.

 

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/gavor.4.7459477810df5bccdd4800014379.html

Leave a comment