Książka akcyjna

Każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi posiadać rejestr akcji, który nie jest zarejestrowany w Szwedzkim Urzędzie Rejestracji Spółek. Zarząd musi przygotować rejestr akcji wraz z listą akcji i akcjonariuszy. Zostanie on sporządzony, gdy wszyscy założyciele podpiszą statut na zgromadzeniu walnym. W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, rejestr akcji jest jawny i musi być udostępniony publicznie przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, każdy…

Czytaj więcej