Tillfällig skattefrihet för gåvor upp till 2 000 kronor

Under perioden 1 januari – 31 december 2021 gäller en tillfällig skattefrihet för gåvor som innebär att du inte förmånsbeskattas för gåvor från din arbetsgivare så länge gåvornas värde sammantaget inte överstiger 2 000 kr och att de inte lämnas i pengar. Reglerna träder i kraft 1 maj 2021 men gäller för hela året.

 

Gåvor år 2021:

 

 * Julgåva – är skattefri för dig som anställd om värdet inte överstiger 500 kr (inklusive moms).

 

 * Jubileumsgåva – är skattefri för dig som anställd om värdet inte överstiger 1 500 kr (inklusive moms).

 

 * Minnesgåva – är skattefri för dig om värdet inte överstiger 15 000 kr (inklusive moms) och du inte får den mer än vid ett tillfälle utöver när  anställningen upphör.

 

 * Under 2021 gäller en tillfällig skattefrihet för gåvor från arbetsgivaren upp till ett värde på 2 000 kronor inklusive moms per anställd. Dett gäller utöver de möjligheter att ge skattefria gåvor som redan tidigare funnits, exempelvis julgåvor.

 

Gåvor som lämnas i pengar är inte skattefria. Som pengar räknas även andra betalningsmedel som check, postväxel och presentkort som kan bytas mot pengar. Presentkort som inte kan bytas mot pengar kan däremot vara en skattefri gåva.

 

  

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/gavor.4.7459477810df5bccdd4800014379.html

Leave a comment