Diskutera komplexa beskattningsfrågor med Skatteverket

Nu kan företag som har komplexa beskattningsfrågor få en samtalspartner hos Skatteverket för att minska osäkerheten och risken för fel. Den ökade globaliseringen och stora antalet gränsöverskridande frågor har skapat ett ökat behov av förutsägbarhet i beskattningsfrågor hos många företag. Skatteverket erbjuder en personlig kontakt med en medarbetare på Skatteverket med kompetens utifrån företagets specifika behov. Syftet är att kunna…

Läs mer

Dags att deklarera!

Inkomstdeklaration 1 lämnar in privatperson senast den 2 maj. Företagare som har enskild firma deklarerar näringsverksamheten i samma deklaration och fyller i NE-bilagan. Enskild firma är till skillnad från tex Aktiebolag ingen egen juridisk person, därför du deklarerar din enskilda firma samtidigt som du deklarerar som privatperson. Inkomstdeklarationen är den handlingen som gör det möjligt för Skatteverket att fastställa den…

Läs mer

Bokföringskurser med praktiska övningar

Den ideella föreningen Polkrona anordnar igen grundläggande bokföringskurser med praktiska övningar och kurserna vänder sig till alla som vill komma igång med löpande bokföring.    Undervisning sker på polska med en auktoriserad redovisningskonsult.    Mer information under rubriken: Kommande event    https://polkrona.se/sv/kommande-evenemang/

Läs mer

Växa-stödet utvidgas tillfälligt

Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda.   Det har kommit ett förslag från regeringen om att tillfälligt utvidga växa-stödet. Det innebär att företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer, samt företag med en anställd som anställer ytterligare en person, kommer att ges rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna.  Reglerna innebär att enskilda näringsidkare,…

Läs mer

Personalvårdsförmån, motion och friskvård

Personalvårdsförmåner är förmåner av mindre värde som syftar till att skapa trivsel i arbetet. Det kan vara friskvårdsbidrag, motionsaktiviteter och enklare förfriskningar som kaffe eller frukt på arbetsplatsen. Vad är en personalvårdsförmån? Personalvårdsförmåner är skattefria för den anställda. Det innebär att arbetsgivaren inte ska göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter på förmånen. För att förmånen ska räknas som en personalvårdsförmån ska den:…

Läs mer

Förseningsavgifter

Vad är förseningsavgiften om jag lämnar in deklarationen för sent? * För momsdeklaration, arbetsgivaredeklaration är förseningsavgiften 625 kr. * Förseningsavgiften för skattedeklaration som ska lämnas efter föreläggande är 1 250 kr. * Skickar du in den periodiska sammanställningen för sent är avgiften 1 250 kr. * Ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som är försenad med sin inkomstdeklaration ska betala…

Läs mer

Avdrag – Dubbel bosättning

Du som har dubbel bosättning kan göra avdrag för ökade levnadskostnader i deklarationen. Med dubbel bosättning menas att du har fått anställning och därför flyttat till en ny bostadsort, samtidigt som du har kvar bostaden på den gamla orten. För att du över huvud taget ska få avdrag måste inkomsten av anställningen beskattas i Sverige. Om du på grund av…

Läs mer

Anlita utländskt företag för arbete i Sverige

Skatteavdrag på utbetald ersättning Om företaget som du anlitar är godkänt för F-skatt ska du inte göra skatteavdrag på ersättning för arbete som du betalar ut till företaget. Utländska företag kan ansöka om att bli godkända för svensk F-skatt på samma sätt som svenska företag, även om det inte är ett villkor för att de ska få bedriva näringsverksamhet i Sverige.…

Läs mer