Anlita utländskt företag för arbete i Sverige

Skatteavdrag på utbetald ersättning Om företaget som du anlitar är godkänt för F-skatt ska du inte göra skatteavdrag på ersättning för arbete som du betalar ut till företaget. Utländska företag kan ansöka om att bli godkända för svensk F-skatt på samma sätt som svenska företag, även om det inte är ett villkor för att de ska få bedriva näringsverksamhet i Sverige.…

Läs mer

Arbetsgivaravgifter

När du betalar ut lön och ersättning så är du som arbetsgivare skyldig att redovisa och betala in arbetsgivaravgifter och avdragen skatt till Skatteverket. Detta redovisas i en arbetsgivardeklaration och betalas till Skatteverket. Full arbetsgivaravgift är 31,42% av den bruttolön och förmånsvärden som du betalar ut. Avgiften kan variera beroende på den anställdes födelseår.   Hur mycket är arbetsgivaravgiften? Ålder…

Läs mer

Anställning och finansiering av företag i Sverige

Lördagen den 3 mars 2020 träffades vi igen på det mest populära seminariet om “Utveckling och finansiering av företag i Sverige”, som ägde rum i Malmö centrum på Scandic Triangeln Hotel. Byggnaden är den fjärde högsta byggnaden i Malmö, som slutfördes 1989 som Sheraton Malmö City, och förvärvades senare av den välkända hotellkedjan Hilton och är nu känd som Scandic…

Läs mer

Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för den först anställda utvidgas tillfälligt

Idag finns det en möjlighet för ett enmansföretag som anställer en första person att under som längst 24 kalendermånader i följd få nedsättning av arbetsgivaravgifterna. Nedsättningen innebär att det är bara ålderspensionsavgiften som ska betalas på den del av ersättningen som inte överstiger 25 000 kronor per månad.   Med enmansföretag avses aktiebolag som inte har någon anställd eller endast…

Läs mer

Utländska medborgare i Sverige

När du anställer en utländsk medborgare för arbete i Sverige gäller olika skatteregler beroende på hur länge den anställda ska vistas i Sverige. Som huvudregel gäller den svenska socialförsäkringen. Anställ en nyanländ Du kan få ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen om du anställer en person som är ny i Sverige och som har fyllt 20 år. Stödet lämpar sig utmärkt när…

Läs mer

Få stöd på för de kostnader ni har för era anställda

Sänkta arbetsgivaravgifter för upp till 30 anställda Det är sänkt arbetsgivaravgift och allmän löneavgift för ersättningar ni betalar ut under månaderna mars till och med juni. Ni behöver bara betala 10,21 procent, vilket motsvarar den så kallade ålderspensionsavgiften. Sänkningen gäller för upp till 30 anställda och för löner upp till 25 000 kronor per månad. För högre månadslöner gäller den sänkta…

Läs mer

Sänkta sociala avgifter för 15–18-åringar

Arbetsgivaravgifter Du som är arbetsgivare ska betala socialavgifter i form av arbetsgivaravgifter eller särskild löneskatt för dina anställda. Här kan du se aktuella avgiftssatser för olika årtal. Den svenska socialförsäkringen finansieras främst av socialavgifter. Med socialavgifter menas bland annat arbetsgivar­avgifter som du som arbetsgivare betalar för dina anställda eller andra arbetstagare som fått ersättning för arbete i Sverige. Full arbetsgivaravgift…

Läs mer