Beskattning, löner och utdelningar i aktiebolag

SEMINARIEPROGRAM
09.30 – 09.45 – Introduktion – information om föreningen, information om talare Karina Politowska
09.45 – 10.45 – Former av verksamhet i Sverige med fokus på beskattning AB Malgorzata Wisniewska
10.45 – 11.00 – Rast
11.00 – 12.00 – Lön och utdelning i AB + frågor – Małgorzata Wiśniewska
12.00 – 12.15 – rast
12.15 – 13.15 – Lön och utdelning i AB + frågor Małgorzata Wiśniewska
13.15 – 14.00 – Lunchpaus
14.00 – 15.00 – Skattefria förmåner, traktamente och resetillägg + frågor – Małgorzata Wiśniewska
15.00 – 15.15 – Rast
15.15 – 15.30 – Avslutning Karina Politowska

Partners:
Target Redovisning AB
Abakus