Utländska medborgare i Sverige

När du anställer en utländsk medborgare för arbete i Sverige gäller olika skatteregler beroende på hur länge den anställda ska vistas i Sverige. Som huvudregel gäller den svenska socialförsäkringen.

Anställ en nyanländ
Du kan få ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen om du anställer en person som är ny i Sverige och som har fyllt 20 år. Stödet lämpar sig utmärkt när du exempelvis behöver rekrytera i bristyrken. Personen du väljer att anställa kan kombinera sin tid i ditt företag med utbildning som möter ditt behov som arbetsgivare.

Skattskyldighet
Om du som svensk arbetsgivare anställer en utländsk person för arbete här i Sverige avgörs beskattningsfrågan av hur länge den anställda ska vistas i Sverige. Inkomsten kan dock vara undantagen beskattning enligt bestämmelser i skatteavtal.

Om den anställda är bosatt i ett land utanför EU måste du också kontrollera att personen har rätt att arbeta och uppehålla sig i Sverige.

Kortare tid än sex månader
En anställd som vistas i Sverige under högst sex månader kan välja mellan två sätt att bli beskattad.
Antingen med särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) eller på samma sätt som en person bosatt i Sverige, alltså enligt inkomstskattelagen.
SINK innebär en skatt på 25 % som du som arbetsgivare drar från den anställdas bruttolön. Den anställda behöver då inte lämna någon inkomstdeklaration men får inte heller göra några avdrag från inkomsten.
Du eller den anställda ska lämna en ansökan om SINK till Skatteverket. Om den anställda vill beskattas enligt inkomstskattelagen ska ni tydligt ange det under “Övriga upplysningar och yrkanden” på ansökan. Den anställda får ett samordningsnummer samtidigt som hen ansöker om att bli beskattad enligt SINK.

Längre tid än sex månader
Vanliga beskattningsregler gäller när du anställer någon som bor utomlands och befinner sig i Sverige under sex månader eller mer. Det innebär att den anställda omfattas av samma skatteregler som personer bosatta i Sverige.
Den anställda ansöker om A-skatt och ska lämna inkomstdeklaration. Även om den anställda inte ska folkbokföras i Sverige måste hen skatteregistrera sig hos Skatteverket för att få ett samordningsnummer.

Vistelse i Sverige i ett år eller mer
En anställd som ska vistas i Sverige under längre tid än ett år ska normalt folkbokföras i Sverige. Medborgare i ett annat EU-land som kommer hit för att arbeta eller studera har automatisk uppehållsrätt i Sverige. Övriga medborgare utanför Norden behöver uppehållstillstånd från Migrationsverket.
Den anställda måste personligen besöka Skatteverket för att ansöka om att bli folkbokförd i Sverige och ansöker samtidigt om A-skatt. Det är vanliga beskattningsregler som gäller och den anställda ska lämna inkomstdeklaration.

https://www.verksamt.se/driva/anstalla/nar-du-ska-anstalla/anstalla-utlandska-medborgare

 

Leave a comment