Registrera utländskt företag i Sverige

Är du utländsk enskild näringsidkare eller företräder ett utländskt företag som ska betala skatt i Sverige eller lämna redovisning för anställda så behöver du registrera det hos Skatteverket.

Ett utländskt företag med näringsverksamhet i Sverige, oavsett om det är juridisk eller fysisk person, kan bli skattskyldigt för moms, arbetsgivaravgifter, punktskatt och inkomstskatt. Företaget ska då anmäla sig till registrering hos Skatteverket och kan ansöka om godkännande för F-skatt.

Du som är utländsk enskild näringsidkare eller företräder ett utländskt företag kan lämna in ansökan till Skatteverket och:

  • * få ett organisationsnummer (om du företräder en juridisk person)
  • * bli godkänd för F-skatt
  • * registrera företaget för moms (mervärdesskatt)
  • * registrera företaget som arbetsgivare

Du kan också ansöka om att få ett svenskt organisationsnummer för en juridisk person utan att registrera företaget för att betala skatt.

https://www.verksamt.se/starta/registrera-utlandskt-foretag-i-sverige

 

Leave a comment