Få stöd på för de kostnader ni har för era anställda

Sänkta arbetsgivaravgifter för upp till 30 anställda

Det är sänkt arbetsgivaravgift och allmän löneavgift för ersättningar ni betalar ut under månaderna mars till och med juni. Ni behöver bara betala 10,21 procent, vilket motsvarar den så kallade ålderspensionsavgiften.

Sänkningen gäller för upp till 30 anställda och för löner upp till 25 000 kronor per månad. För högre månadslöner gäller den sänkta avgiften upp till 25 000 kronor, därefter är det vanlig arbetsgivaravgift. Sänkningen blir 5 300 kronor per månad och anställd om lönen är 25 000 kronor eller högre.

 

Det enda ni behöver göra är att kryssa i ruta 062 som innebär att bolaget begär sänkta arbetsgivaravgifter. 

Reglerna började gälla den 6 april. Skulle bolaget ha skickat sin arbetsgivardeklaration innan det, behöver ni skicka in den igen för att få sänkningen.

 

Möjligheten till nedsättning gäller endast anställda, inte uppdragstagare som till exempel gode män eller styrelsearvoden.

 

Korttidsarbete hos Tillväxtverket

Korttidsarbete (kallas ofta för korttidspermittering eller bara permittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av lönekostnaden. Ni kan ansöka om stödet hos Tillväxtverket.

Ansökan om korttidsarbete påverkar inte rätten till sänkt arbetsgivaravgift. Det påverkar inte heller hur ni ska redovisa i arbetsgivardeklarationen.

 

Det statliga stödet innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Den tillfälliga höjningen av statens andel av kostnaden under 2020 innebär att systemet blir mer förmånligt för både arbetstagare och arbetsgivare.

Läs mer: https://tillvaxtverket.se/english/short-time-work-allowance.html

Kompensation för höga sjuklönekostnader hos Försäkringskassan

För alla arbetsgivare i Sverige finns ett skydd mot höga sjuklönekostnader. Skyddet innebär att arbetsgivare kan få ersättning för sjuklönekostnader om de är särskilt höga. Det här görs i vanliga fall automatiskt en gång om året och kompensationen är begränsad. Nu har regeringen beslutat att alla arbetsgivare med sjuklönekostnader ska få ersättning för hela kostnaden under månaderna april och maj.

Ni behöver inte ansöka särskilt om det här. Redovisa den utbetalda sjuklönen under april och maj i de arbetsgivardeklarationer som ni lämnar för de månaderna. Skatteverket skickar uppgiften om sjuklön vidare till Försäkringskassan som därefter skyndsamt betalar ut ersättningen till er.

 

 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/samladinformationforforetagmedanledningavcoronaviruset.4.1c68351d170ce554527537.html

Leave a comment