Få skatteåterbäring – gör en avsättning till periodiseringsfond i årets deklaration

Periodiseringsfond är ett avdrag som du kan göra i din deklaration varje år där du kan dra av upp till 30 procent av överskottet och slippa betala skatt för det nu. Du behöver återföra avdraget i år senast i deklarationen 2026. Det betyder att du först då behöver betala skatten på det belopp du avsätter.

Med anledning av den rådande situationen har möjligheten till avsättning utökats till 100 procent av överskottet, dock högst för en miljon kronor. För överskott över en miljon gäller regeln med 30 procent av överskottet. Det här innebär att du kan nolla ner hela ditt resultat så länge det är högst en miljon kronor. Det betyder att i princip hela din skatt på resultatet i verksamheten, inkomstskatt och egenavgifter blir noll och att du kan få skatteåterbäring beroende på hur mycket preliminärskatt du betalade in under 2019. Om du deklarerar senast 4 maj kan du få din återbäring i början av juni.

 

Exempel

En frisör har en enskild firma med en omsättning på 710 000 kronor och en vinst på 500 000 kronor för 2019 före avsättning till periodiseringsfond.

Normalt sett sätter frisören i vårt exempel av 30 procent av vinsten i periodiseringsfond, det vill säga 150 000 kronor för 2019. Resten, dvs. 350 000 kronor är överskott före schablonavdrag för egenavgifter. Den preliminära skatten för 2019 uppgår då till cirka 116 000 kronor (om schablonavdrag för egenavgifter gjorts med 25 procent, kommunalskattesatsen är 31,5 procent och begravningsavgiften uppgår till 0,253 procent) och det har frisören redan löpande betalat in på sitt skattekonto.

Genom förslaget kan frisören redan nu begära omprövning av sin preliminära inkomstdeklaration och sätta av hela överskottet om 500 000 kronor till periodiseringsfond. På så sätt blir frisörens vinst för 2019 noll kronor. Därmed kan frisören få tillbaka de 116 000 kronor som betalades in på skattekontot för detta år. Den vanliga inkomstdeklarationen lämnar frisören i normalfallet in senast den 4 maj 2020. 

 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/samladinformationforforetagmedanledningavcoronaviruset.4.1c68351d170ce554527537.html

Leave a comment