Dags att deklarera!

Inkomstdeklaration 1 lämnar in privatperson senast den 2 maj. Företagare som har enskild firma deklarerar näringsverksamheten i samma deklaration och fyller i NE-bilagan.

Enskild firma är till skillnad från tex Aktiebolag ingen egen juridisk person, därför du deklarerar din enskilda firma samtidigt som du deklarerar som privatperson.

Inkomstdeklarationen är den handlingen som gör det möjligt för Skatteverket att fastställa den slutliga skatten för företag och privatpersoner. Har du eller företaget betalat in för mycket skatt under det gångna året betalas en återbäring ut. Har du eller företaget betalat för lite skatt blir det till att betala kvarskatt. För att inte riskera att debiteras kostnadsränta gäller det att betala in pengar till Skatteverket i tid.

Utgift för lokal
Om du har en enskild näringsverksamhet och använder en privatbostad som arbetslokal måste den vara särskilt inrättad för näringsverksamhetens behov för att du ska kunna göra avdrag. Du kan då göra avdrag för en skälig del av driftskostnader som hyra, el, värme och vatten.

Om de utrymmen som används i bostaden för din näringsverksamhet inte är särskilt inrättade kan du ändå få göra avdrag i deklarationen. Förutsättningen är då att du arbetar minst 800 timmar. I en egen fastighet får du göra avdrag enligt schablon med 2 000 kr per år. Om du arbetar i en hyreslägenhet eller bostadsrätt är avdraget 4 000 kr per år.

Dra av för resor och kontor
Det kan finnas kostnader du får göra avdrag för i deklarationen för din firma eller handelsbolag men som du inte tagit med i din bokföring. Det kan exempelvis gälla tjänsteresor med egen bil där avdraget för år 2021 är 18,50 kr per mil.

Undvik hög marginalskatt i firma och handelsbolag

Har du en framgångsrik verksamhet i enskild firma eller handelsbolag finns det ofta möjlighet att undvika marginalskatter på 65-70 % genom att utnyttja avdrag för periodiserings- och expansionsfonder.

För 2021 får den totala inkomsten av näringsinkomst plus lön plus pension inte överstiga 523 200 kr om du ska slippa statlig skatt.

Utnyttja periodiseringsfonder
Periodiseringsfond är ett avdrag i deklarationen som ger en total skattekredit på hela beloppet. Du kan göra avdrag med max 30 %av årets bruttovinst och skjuter på så vis upp beskattningen av det avsatta beloppet i maximalt sex år.

Sätt av till expansionsfond
Även en avsättning till expansionsfond görs i deklarationen. Den avsättningen får enligt dagens regler kvarstå under obegränsad tid framåt så länge verksamheten bedrivs så länge du behåller minst 79,4 %av det avsatta beloppet i företaget. Vid en avsättning till expansionsfond betalar du för 2021 en skatt på 20,6 % av avsättningen. Skatten är temporär och räknas av mot annan skatt om du ett kommande år väljer att minska din expansionsfond.

Utnyttja räntefördelning
Satsar du egna pengar i din firma eller handelsbolag eller låter fullt beskattade vinster stå kvar i företaget, får du möjlighet till årliga inkomster från företaget till bara 30 % skatt.

Systemet kallas positiv räntefördelning och är i praktiken en ränteinkomst som du kan ta ut det deklarationsår den uppkommer eller spara för uttag i framtiden. För inkomståret 2021 får du beräkna en ”ränta” som är 6% av det belopp du har innestående i firman eller som positiv anskaffningsutgift i handelsbolaget.

Utnyttja förlust i enskild firma
Om din enskilda firma gått med förlust under 2021 och firman inte är äldre än 5 år* kan en sådan förlust behandlats på två olika sätt i årets deklaration.

1. Du kan göra avdrag för förluster upp till 100 000 kr som ett allmänt avdrag och då minskar skatten på dina övriga tjänsteinkomster, till exempel lön.

2. Eller sparar du underskottet till ett senare år och dra av det mot ett framtida överskott av firman.

*konstnärlig verksamhet är årets nya underskott avdragsgilla mot inkomster av tjänst oavsett hur lång tid firman bedrivits.

Utnyttja lägsta skatten på hyresinkomster
Det finns nästan inga inkomster som är så lågt beskattade i Sverige som hyresinkomster, för de som hyr ut hela eller delar av sin bostad till utomstående.
Hyresinkomster från utomstående personer på upp till 40 000 kr alltid är helt skattefria.

Vid uthyrning till den egna arbetsgivaren gäller inte generella avdrag, utan är hela hyresinkomsten skattepliktig med 30 % skatt.

Avdragslexikon för enskild firma: https://www.skatteverket.se/foretag/skatterochavdrag/avdragforforetag/avdragslexikonforetag.4.3684199413c956649b550c8.html?q=avdragslexikon

 

Leave a comment