Starta enskild näringsverksamhet och ansök om F-skatt

När du startar enskild näringsverksamhet ska du ansöka om registrering hos Skatteverket. Du kan, men behöver normalt inte, registrera ditt företagsnamn hos Bolagsverket när du startar din enskilda näringsverksamhet. Du kan även välja att registrera företagsnamnet i ett senare skede.

Ansök om att bli godkänd för F-/FA-skatt
När du startar enskild näringsverksamhet ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt.

I en enskild näringsverksamhet är det ditt personnummer som är företagets organisationsnummer.

Om du även har en anställning
Ska du starta en enskild näringsverksamhet vid sidan om din anställning eller tror du att du kommer att ha en anställning under tiden du bedriver enskild näringsverksamhet? Då ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt med villkor FA-skatt.

Vad kostar det?
Det är gratis att ansöka om att bli godkänd för F-/FA-skatt. Att bli godkänd för F-/FA-skatt är oftast det enda som behövs för att du ska kunna starta enskild näringsverksamhet.

Registrera ditt företagsnamn
Du kan, men behöver normalt inte, registrera ditt företagsnamn hos Bolagsverket när du startar din enskilda näringsverksamhet. Du kan även välja att registrera företagsnamnet i ett senare skede.

Om du är under 18 år
Du som är mellan 16 och 18 år måste ha samtycke från förmyndare och överförmyndare för att driva företag. Förmyndare är oftast dina föräldrar. Överförmyndare finns i varje kommun. Du och dina föräldrar ansöker om samtycke från överförmyndaren på en särskild blankett som du får från din kommun.

Makar kan driva enskild näringsverksamhet ihop

Makar eller sambor med gemensamma barn kan driva enskild näringsverksamhet tillsammans.

Det räcker med att en av er registrerar sig för F-skatt och moms för att sedan sköta den gemensamma redovisningen. Den andra maken redovisar bara sin andel av inkomsten i sin inkomstdeklaration.

Kräver verksamheten särskild kompetens eller erfarenhet som bara en av er har betraktas den andra maken som medhjälpare. Den medhjälpande makens ersättning ska vara marknadsmässig. Endast den företagsledande maken kan bli godkänd för F-skatt.

https://www.verksamt.se/starta/valj-foretagsform/enskild-naringsverksamhet

Leave a comment