Stämman för föreningens medlemmar

Med anledning av situationen relaterad till epidemin orsakad av coronavirus beslutade styrelsen för POLKRONA-föreningen att flytta stämman för föreningens medlemmar, som planerades i maj 2020. Nästa datum kommer att fastställas efter att situationen normaliserats, medlemmar kommer att meddelas på ett sätt som överensstämmer med kraven i föreningens stadga. Vi ber om ursäkt för de besvär som detta beslut kan orsaka. På…

Läs mer

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Den 26 mars och 3 april beslutade riksdagen om regeringens förslag om att företag ska kunna få anstånd med skatteinbetalningar under ett år. Målet är att snabbt och i en betydande omfattning stärka företagens likviditet – i hela företagssektorn.   De nya reglerna innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms. Företagens möjlighet…

Läs mer

Samordningsnummer

Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Syftet med samordningsnummer är att myndigheter och andra samhällsfunktioner ska kunna identifiera personer även om de inte är folkbokförda i Sverige. Skatteverket tilldelar samordningsnummer efter be¬gäran. Samtliga statliga myndigheter och vissa privata högskolor har rätt att begära samordningsnummer. Samordningsnummer – tio siffror Samordningsnummer består liksom…

Läs mer

Fast driftställe i Sverige för polskt företag?

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt om ett bolags verksamhet vid en plats för byggnadsverksamhet ska anses ha pågått mer än tolv månader och bolaget därmed ska anses ha fått ett fast driftställe i Sverige enligt skatteavtalet mellan Sverige och Polen. En utländsk juridisk person beskattas i Sverige för inkomst av näringsverksamhet som bedrivs från…

Läs mer