Företagsformer och beskattning i Sverige

Seminarieprogram 12:00 – 13:00 Lunch 13:00 – 13:15 Introduktion – information om föreningen, information om talare 13:15 – 14:00 Former av verksamhet i Sverige med fokus på beskattning Małgorzata Wiśniewska 14:00 – 14:15 Rast 14:15 – 15:00 Periodiseringsfonder + frågar Małgorzata Wiśniewska 15:00 – 15:15 Eftermiddagskaffe med hembakat 15:15 – 16:00 Kostnader och representation + frågar Małgorzata Wiśniewska 16:00 –…

Läs mer

Beskattning, löner och utdelningar i aktiebolag

SEMINARIEPROGRAM 09.30 – 09.45 – Introduktion – information om föreningen, information om talare Karina Politowska 09.45 – 10.45 – Former av verksamhet i Sverige med fokus på beskattning AB Malgorzata Wisniewska 10.45 – 11.00 – Rast 11.00 – 12.00 – Lön och utdelning i AB + frågor – Małgorzata Wiśniewska 12.00 – 12.15 – rast 12.15 – 13.15 – Lön…

Läs mer

Beskattning, anställning i Sverige och 183 dagars regel

SEMINARIEPROGRAM   9.30 – 9.45 Introduktion – information om föreningen, information om talare Alexandra Dermer 9.45 – 10.45 Former av verksamhet i Sverige med fokus på beskattning AB Malgorzata Wisniewska 10.45 – 11.00 Rast 11.00 – 12.00 Driva företag i Sverige + frågor – Małgorzata Wiśniewska 12.00 – 12.15 Rast 12.15 – 13.15 Beskattning, anställning i Sverige + frågor Małgorzata…

Läs mer