Proposition från Finansdepartementet. Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp – förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige

En begränsat skattskyldig arbetstagare som är anställd av ett företag i Sverige beskattas här vid tillfälligt arbete i landet. Om arbetstagaren i stället är inhyrd från ett utländskt företag som saknar fast driftställe i Sverige och vistelsen här inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod, beskattas dock arbetstagaren inte i Sverige enligt dagens regler. I propositionen föreslås att arbetstagaren i…

Läs mer

Verklig huvudman

Vad är en verklig huvudman? En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem. Anmälan till registret  Det är obligatoriskt att anmäla i Bolagsverkets e-tjänst. Det är alltså inte tillåtet att skicka…

Läs mer

Semester

Regler för semester ger dig rätt till ledighet Semester är en lagstiftad rätt till ledighet under ett visst antal dagar under året. Din rätt till semester regleras i semesterlagen , men även i kollektivavtal och i ditt anställningsavtal . Semestern finns för att du ska kunna få tillfälle att vila och återhämta dig. Antal semesterdagar du har rätt till Semesterledigheten…

Läs mer

Stämman för föreningens medlemmar

Med anledning av situationen relaterad till epidemin orsakad av coronavirus beslutade styrelsen för POLKRONA-föreningen att flytta stämman för föreningens medlemmar, som planerades i maj 2020. Nästa datum kommer att fastställas efter att situationen normaliserats, medlemmar kommer att meddelas på ett sätt som överensstämmer med kraven i föreningens stadga. Vi ber om ursäkt för de besvär som detta beslut kan orsaka. På…

Läs mer

Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda

Den 05 maj Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har presenterat ytterligare åtgärder med anledning av det nya coronaviruset. Det handlar om två nya förslag som innebär tillfällig skattefrihet för vissa förmåner som anställda kan få av sin arbetsgivare. Det ena förslaget innebär en tillfällig skattefrihet för de som har tillgång till fri parkering på sin arbetsplats. Skattefriheten ska gälla retroaktivt från…

Läs mer

Avdrag – Resor till och från arbetet

Jag kör bil till mitt arbete. Vilket avdrag kan jag få? Om du reser till och från ditt arbete med bil kan du få avdrag om: avståndet mellan din bostad och din arbetsplats är minst 5 kilometer och du dessutom har gjort en tidsvinst på minst 2 timmar per dag för fram- och återresan, jämfört med om du åkt kollektivt.…

Läs mer

Skaffa digital brevlåda

Med en digital brevlåda får du post från Skatteverket och andra myndigheter digitalt i stället för på papper. Med en digital brevlåda har du alltid tillgång till din post och du tar emot den snabbt, säkert och miljövänligt.   Välj en digital brevlåda De här brevlådorna kan du välja mellan om du är privatperson eller om du har enskild firma. Oavsett…

Läs mer

Organisationsnummer

Vad är ett organisationsnummer? Organisationsnumret är en unik identitetsbeteckning som tilldelas juridiska personer, exempelvis företag och föreningar. Enskilda näringsidkare har sitt personnummer som identitetsbeteckning i stället för ett organisationsnummer Hur får jag ett organisationsnummer? Den myndighet som registrerar företaget eller föreningen när den ska startas tilldelar organisationsnumret. De flesta företag och föreningar får sitt organisationsnummer från Bolagsverket. Men också exempelvis…

Läs mer

Bäst att ha bilen privat eller i firman?

Bäst att ha bilen privat eller i firman? Som företagare kan du välja mellan två system för att dra av bilkostnaderna. 1. Om bilen ägs eller hyrs av företaget får företaget dra av alla bilkostnader, både löpande driftskostnader och värde¬ minsk¬ning. Du då använt bilen för privat körning i ringa omfattning. Med ringa omfattning menas att bilen används för privat…

Läs mer

Nu blir det billigare att starta ett aktiebolag – endast 25 000 kr

Vad är aktiekapitalet? Aktiekapitalet är pengar som aktiebolagsägaren har tillskjutit bolaget som säkerhet. Enligt aktiebolagslagen har ägarna inget personligt betalningsansvar för aktiebolagets skulder. Aktiekapitalet fungerar således som en gräns för hur mycket bolaget får gå med förlust, innan företrädarna måste vidta åtgärder för att återställa aktiekapitalet. Vidtas inga åtgärder, finns risk för personligt betalningsansvar. Av aktiebolagslagen framgår det att hälften…

Läs mer