Proposition från Finansdepartementet. Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp – förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige

En begränsat skattskyldig arbetstagare som är anställd av ett företag i Sverige beskattas här vid tillfälligt arbete i landet. Om arbetstagaren i stället är inhyrd från ett utländskt företag som saknar fast driftställe i Sverige och vistelsen här inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod, beskattas dock arbetstagaren inte i Sverige enligt dagens regler. I propositionen föreslås att arbetstagaren i…

Läs mer

Stöd vid minskad omsättning

Omställningsstöd till företag är godkänt och innebär att du som företag kan få stöd för dina fasta kostnader om ditt företag har tappat i omsättning under mars och april 2020 på grund av coronaviruset. Storleken på stödet beror på hur mycket omsättningen har minskat och omfattar företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader. Med fasta kostnader avses bland annat kostnader för hyra…

Läs mer

Omställningscheckar och företagsstöd under coronakrisen

Vad gäller och vilka företag kan du anlita? Nu finns det en sida med samla information om omställningscheckar www.omställningscheck.se Exempel på kostnader som kan vara möjliga att söka stöd för i din region: Konsultkostnader för att styra om/anpassa befintlig verksamhet Konsultkostnader för digitalisering, ny webblösning Kompetens-/utbildningsinsatser för att bredda verksamheten Vissa regioner ger stöd upp till 150 000 kr! Det…

Läs mer

Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda

Den 05 maj Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har presenterat ytterligare åtgärder med anledning av det nya coronaviruset. Det handlar om två nya förslag som innebär tillfällig skattefrihet för vissa förmåner som anställda kan få av sin arbetsgivare. Det ena förslaget innebär en tillfällig skattefrihet för de som har tillgång till fri parkering på sin arbetsplats. Skattefriheten ska gälla retroaktivt från…

Läs mer

Nytt omställningsstöd för företag föreslås

Ett nytt omställningsstöd för företag i Sverige har föreslagits av regeringen och samarbetspartierna. Förslaget omfattar företag som haft en årsomsättning på minst 250 000 kronor och kan ge maximalt 150 miljoner kronor i stöd. Skatteverket föreslås administrera stödet.   För att ta del av stödet krävs att företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste…

Läs mer

Korttidsarbete

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Krav: Det ska finnas stöd för korttidsarbete i centrala och lokala kollektivavtal. Har man inte kollektivavtal, så ska minst 70 procent av medarbetarna på driftsenheten godkänna och delta i korttidsarbete. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats…

Läs mer

Få stöd på för de kostnader ni har för era anställda

Sänkta arbetsgivaravgifter för upp till 30 anställda Det är sänkt arbetsgivaravgift och allmän löneavgift för ersättningar ni betalar ut under månaderna mars till och med juni. Ni behöver bara betala 10,21 procent, vilket motsvarar den så kallade ålderspensionsavgiften. Sänkningen gäller för upp till 30 anställda och för löner upp till 25 000 kronor per månad. För högre månadslöner gäller den sänkta…

Läs mer

Krispaket för svenska småföretag

Regeringen presenterar nu ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag inrättas För att göra det lättare för företagen att finansiera sig föreslås en statlig lånegaranti. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till…

Läs mer