KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Styrelsen för Föreningen Polkrona med säte i Malmö sammankallar, i enlighet med gällande svenska lagbestämmelser och Föreningens stadgar, årsmöte i Föreningen Polkrona den 09 december 2022 kl.15 i Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8 i Malmö. Dagordning: 1. Öppnande av årsmötet. 2.Upprättande av röstlängd. Val av ordförande och protokollförare samt av två justeringsmän, tillika rösträknare. 4. Bekräftelse på att extra föreningsstämman…

Läs mer

Diskutera komplexa beskattningsfrågor med Skatteverket

Nu kan företag som har komplexa beskattningsfrågor få en samtalspartner hos Skatteverket för att minska osäkerheten och risken för fel. Den ökade globaliseringen och stora antalet gränsöverskridande frågor har skapat ett ökat behov av förutsägbarhet i beskattningsfrågor hos många företag. Skatteverket erbjuder en personlig kontakt med en medarbetare på Skatteverket med kompetens utifrån företagets specifika behov. Syftet är att kunna…

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Styrelsen för Föreningen Polkrona med säte i Malmö sammankallar, i enlighet med gällande svenska lagbestämmelser och Föreningens stadgar, extra föreningsstämma i Föreningen Polkrona den 8 november 2022 kl. 17.00 i Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8 i Malmö. Dagordning: Öppnande av extra föreningsstämma. Val av ordförande, protollförare och två justeringsmän tillika rösträknare för extra föreningsstämman. Bekräftelse av att extra föreningsstämman är…

Läs mer

ANMÄLAN OM KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Styrelsen för ideella föreningen Polkrona, med säte i Malmö, i enlighet med gällande bestämmelser i svensk lag, sammankallar föreningens ordinarie bolagsstämma den 27 maj 2022 kl. 14.00 på polska ambassaden i Stockholm, Karlavägen 35. Dagordning: Årsstämmans öppnande. Val av ordförande vid ordinarie bolagsstämma. Bekräftelse på att årsstämman är behörigen sammankallad och är besluts förmögen. Godkännande av dagordningen. Presentation och behandling…

Läs mer

Dags att deklarera!

Inkomstdeklaration 1 lämnar in privatperson senast den 2 maj. Företagare som har enskild firma deklarerar näringsverksamheten i samma deklaration och fyller i NE-bilagan. Enskild firma är till skillnad från tex Aktiebolag ingen egen juridisk person, därför du deklarerar din enskilda firma samtidigt som du deklarerar som privatperson. Inkomstdeklarationen är den handlingen som gör det möjligt för Skatteverket att fastställa den…

Läs mer

Tillfälligt slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden

Riksdagen har beslutat om en tillfällig lag som innebär att anställda inte ska behöva styrka minskad arbetsförmåga med läkarintyg under sjuklöneperioden gällande från och med den 7 februari 2022.   Lagen om sjuklön tillfälligt  ändrades så att arbetstagaren inte behöver styrka nedsättningen av arbetsförmågan genom intyg av läkare eller tandläkare under sjuklöneperioden. Syftet är att motverka spridning av covid-19 och minska belastningen…

Läs mer

Bokföringskurser med praktiska övningar

Den ideella föreningen Polkrona anordnar igen grundläggande bokföringskurser med praktiska övningar och kurserna vänder sig till alla som vill komma igång med löpande bokföring.    Undervisning sker på polska med en auktoriserad redovisningskonsult.    Mer information under rubriken: Kommande event    https://polkrona.se/sv/kommande-evenemang/

Läs mer

God Jul och ett Gott Nytt År!

2022 kommer bli ett år fyllt av hopp och nya möjligheter, det vi gör har aldrig varit viktigare. Tillsammans skapar vi en bättre framtid för så många.  Idag delar vi ut information via mejl till alla medlemmar om tävlingen inom hållbarhet. En bra start på nya året öka kunskap om hållbarheten. Syftet med tävlingen är att utveckla koncept och lösningar…

Läs mer

Hållbarhet

Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. Hållbart företagande handlar bland annat om att spara på egna resurser och minska den negativa miljöpåverkan. Hållbarhetsrapport En del större företag ska upprätta en hållbarhetsrapport. I den beskriver de sitt arbete med bland annat miljö och mänskliga rättigheter. Hållbarhetsrapporten kallas ibland ”hållbarhetsredovisning” eller ”miljöredovisning”. Vilka företag ska…

Läs mer