Dags att deklarera!

Inkomstdeklaration 1 lämnar in privatperson senast den 2 maj. Företagare som har enskild firma deklarerar näringsverksamheten i samma deklaration och fyller i NE-bilagan. Enskild firma är till skillnad från tex Aktiebolag ingen egen juridisk person, därför du deklarerar din enskilda firma samtidigt som du deklarerar som privatperson. Inkomstdeklarationen är den handlingen som gör det möjligt för Skatteverket att fastställa den…

Läs mer

Bokföringskurser med praktiska övningar

Den ideella föreningen Polkrona anordnar igen grundläggande bokföringskurser med praktiska övningar och kurserna vänder sig till alla som vill komma igång med löpande bokföring.    Undervisning sker på polska med en auktoriserad redovisningskonsult.    Mer information under rubriken: Kommande event    https://polkrona.se/sv/kommande-evenemang/

Läs mer

Förlängning av tillfällig möjlighet att ge skattefria gåvor 1 januari till 31 december 2021

Kombinerad julgåva  Arbetsgivare får ge dina anställda en s.k. “Coronagåva” på upp till 2000kr helt skattefritt. Kombinerar du denna med den årliga julgåvan på 500kr så kan du ge dina anställda en gåva med värde upp till 2500kr. Vem som kan få gåvan * Alla som är anställda i företaget kan få ta del av gåvan inklusive företagsledningen och aktieägare…

Läs mer

Hållbarhet

Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. Hållbart företagande handlar bland annat om att spara på egna resurser och minska den negativa miljöpåverkan. Hållbarhetsrapport En del större företag ska upprätta en hållbarhetsrapport. I den beskriver de sitt arbete med bland annat miljö och mänskliga rättigheter. Hållbarhetsrapporten kallas ibland ”hållbarhetsredovisning” eller ”miljöredovisning”. Vilka företag ska…

Läs mer

Balansrapport och resultatrapport

Vad är Balansrapport?     En balansrapport visar ett företags tillgångar och skulder vid ett specifikt tillfälle.   Balansrapporten är tillsammans med resultatrapporten en av de mest väsentliga rapporterna över ett företags räkenskaper. Balansrapporten består dels av företagets tillgångar (kontoklass 1), dels av företagets eget kapital och skulder (kontoklass 2). Tillgångarnas värde är alltid lika med eget kapital plus skulder, därav namnet…

Läs mer

Bokföring i företaget

Alla som driver näringsverksamhet oberoende av företagsform samt verksamhetens omfattning ska upprätta en bokföring. Först och främst för att man ska kunna följa upp och styra sin verksamhet och även för att det finns lagar som styr bokföringsskyldigheten.  Bokföring består av det praktiska arbetet med att kontinuerligt registrera, ordna och behandla olika händelser i sin verksamhet, bland annat inköp och…

Läs mer

Växa-stödet utvidgas tillfälligt

Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda.   Det har kommit ett förslag från regeringen om att tillfälligt utvidga växa-stödet. Det innebär att företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer, samt företag med en anställd som anställer ytterligare en person, kommer att ges rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna.  Reglerna innebär att enskilda näringsidkare,…

Läs mer

Personalvårdsförmån, motion och friskvård

Personalvårdsförmåner är förmåner av mindre värde som syftar till att skapa trivsel i arbetet. Det kan vara friskvårdsbidrag, motionsaktiviteter och enklare förfriskningar som kaffe eller frukt på arbetsplatsen. Vad är en personalvårdsförmån? Personalvårdsförmåner är skattefria för den anställda. Det innebär att arbetsgivaren inte ska göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter på förmånen. För att förmånen ska räknas som en personalvårdsförmån ska den:…

Läs mer

Deklarera som delägare i fåmansföretag K10

Utdelning När du är aktieägare i ett bolag är du delägare i bolaget. Ett aktiebolag som går med vinst, kan välja att återinvestera vinsten i verksamheten för att företaget ska fortsätta att utvecklas och växa eller lämna vinsten som utdelning till sina aktieägare. Vinstutdelning är ett sätt för aktieägarna/investerarna att få avkastning på sin investering. Hur stor utdelningen är bestäms på bolagets årliga bolagsstämma…

Läs mer