Verklig huvudman

Vad är en verklig huvudman? En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem. Anmälan till registret  Det är obligatoriskt att anmäla i Bolagsverkets e-tjänst. Det är alltså inte tillåtet att skicka…

Läs mer

Goodwill

Goodwill är värdet av ett företags rykte och anseende. Goodwill tillhör ett företags immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod och består av bland annat rykte, vaurmärken och kundkrets. Det kan förenklat förklaras som att det är det värde som överstiger ett företags bokförda värde. Om ett företag har ett gott rykte värderas det högre än det faktiska kapital som företaget innehar.…

Läs mer

Företagskonto

I enskild firma finns det inget krav att det ska vara ett företagskonto hos banken eftersom ägaren och företaget är samma person. Däremot bör man ha ett bankkonto som endast används i verksamheten. Om man har ett konto som används endast för verksamheten så blir det korrekt att bokföra mot bankkonto även om det inte är registrerat som företagskonto hos…

Läs mer

Traktamente

Traktamente skall täcka mer kostnader för den anställde vid tjänsteresor. Det skattefria traktamentsbeloppet i Sverige för 2020 är: • 240 kr traktamente • 120 kr nattraktamente Arbetsgivare kan betala mer än det schablonmässiga beloppet till den anställda. Då blir det skattepliktig lön och det skall betalas arbetsgivaravgifter på beloppet. Nattraktamente Istället för att betala de faktiska logikostnaderna för tex. hotell…

Läs mer

Finansiera starten

Finansiera starten och finansieringsformer Under den första tiden innan försäljningen har kommit igång behöver du ett startkapital. I första hand är det företagets ägare som ska bära den ekonomiska risken genom att satsa egna medel. Storleken på den egna insatsen är ofta helt avgörande. Om du inte kan finansiera starten med egna pengar måste du vända dig till en finansiär.…

Läs mer

Så maxar du utdelningen enligt 3:12-reglerna

Det är viktigt att ta ut rätt lön ur ett fåmansföretag. Hur mycket du kan ta i lågbeskattad utdelning från ditt egna bolag bestäms av 3:12-reglerna. Inom det så kallade gränsbeloppet är beskattningen 20% – jämfört med tjänstebeskattningen på ca 32–57% (beroende på inkomstnivå). Utdelning eller lön? Du kan ta utdelning till låg beskattning enligt förenklingsregeln eller så kan du…

Läs mer

Vad är moms?

Vad är moms? Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms. Momsen är varken en intäkt eller kostnad i din verksamhet, utan en skatt som du tar ut av kunden och för vidare till staten. När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar…

Läs mer

Vilka aktiebolag kan välja bort revisor?

Vilka aktiebolag kan välja bort revisor? Aktiebolag kan välja att ta bort kravet på revisor om de inte når upp till två av dessa värden för båda de två senaste räkenskapsåren: fler än 3 anställda (i medeltal) mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning Kravet på revisor på grund av aktiebolagets storlek gäller…

Läs mer

Aktieboken

Varje aktiebolag måste ha en aktiebok.Aktieboken registreras inte hos Bolagsverket. Styrelsen måste upprätta aktieboken med förteckning över aktier och aktieägare. Den ska upprättas så snart samtliga stiftare undertecknat stiftelseurkunden. I vanliga aktiebolag, sådana som inte är avstämningsbolag, är aktieboken offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos aktiebolaget,vem som helst har rätt att få titta i den. När en aktie…

Läs mer