Proposition från Finansdepartementet. Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp – förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige

En begränsat skattskyldig arbetstagare som är anställd av ett företag i Sverige beskattas här vid tillfälligt arbete i landet. Om arbetstagaren i stället är inhyrd från ett utländskt företag som saknar fast driftställe i Sverige och vistelsen här inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod, beskattas dock arbetstagaren inte i Sverige enligt dagens regler. I propositionen föreslås att arbetstagaren i…

Läs mer

Varför investera i aktier och fonder?

Sett över tiden har aktier som sparform haft en betydligt bättre avkastning än tex sparkonto, i synnerhet med dagens väldigt låga räntenivåer. Sedan har även aktiemarknaden en inbyggd kompensation för framtida inflation, eftersom priserna på företagens produkter följer samma trend och prisökningar vilket i sin tur påverkar de olika bolagens resultat och aktiekurs. Det är viktigt att vara medveten om…

Läs mer

Stöd vid minskad omsättning

Omställningsstöd till företag är godkänt och innebär att du som företag kan få stöd för dina fasta kostnader om ditt företag har tappat i omsättning under mars och april 2020 på grund av coronaviruset. Storleken på stödet beror på hur mycket omsättningen har minskat och omfattar företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader. Med fasta kostnader avses bland annat kostnader för hyra…

Läs mer

Verklig huvudman

Vad är en verklig huvudman? En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem. Anmälan till registret  Det är obligatoriskt att anmäla i Bolagsverkets e-tjänst. Det är alltså inte tillåtet att skicka…

Läs mer

Semester

Regler för semester ger dig rätt till ledighet Semester är en lagstiftad rätt till ledighet under ett visst antal dagar under året. Din rätt till semester regleras i semesterlagen , men även i kollektivavtal och i ditt anställningsavtal . Semestern finns för att du ska kunna få tillfälle att vila och återhämta dig. Antal semesterdagar du har rätt till Semesterledigheten…

Läs mer

Beslut om tillfälligt slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda

Riksdagen har godkänt regeringens förslag den 27 maj 2020 om att anställda ska kunna parkera gratis på sin arbetsplats utan att bli förmånsbeskattade. Beslutet träder i kraft 1 juni och gäller på parkeringsförmåner som lämnas från 1 april 2020 och till och med 31 december 2020, för alla yrkesgrupper och i hela landet.   Beslutet innebär också att det ska…

Läs mer

Stämman för föreningens medlemmar

Med anledning av situationen relaterad till epidemin orsakad av coronavirus beslutade styrelsen för POLKRONA-föreningen att flytta stämman för föreningens medlemmar, som planerades i maj 2020. Nästa datum kommer att fastställas efter att situationen normaliserats, medlemmar kommer att meddelas på ett sätt som överensstämmer med kraven i föreningens stadga. Vi ber om ursäkt för de besvär som detta beslut kan orsaka. På…

Läs mer

Omställningscheckar och företagsstöd under coronakrisen

Vad gäller och vilka företag kan du anlita? Nu finns det en sida med samla information om omställningscheckar www.omställningscheck.se Exempel på kostnader som kan vara möjliga att söka stöd för i din region: Konsultkostnader för att styra om/anpassa befintlig verksamhet Konsultkostnader för digitalisering, ny webblösning Kompetens-/utbildningsinsatser för att bredda verksamheten Vissa regioner ger stöd upp till 150 000 kr! Det…

Läs mer

Starta enskild näringsverksamhet och ansök om F-skatt

När du startar enskild näringsverksamhet ska du ansöka om registrering hos Skatteverket. Du kan, men behöver normalt inte, registrera ditt företagsnamn hos Bolagsverket när du startar din enskilda näringsverksamhet. Du kan även välja att registrera företagsnamnet i ett senare skede. Ansök om att bli godkänd för F-/FA-skatt När du startar enskild näringsverksamhet ska du ansöka om att bli godkänd för…

Läs mer

Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda

Den 05 maj Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har presenterat ytterligare åtgärder med anledning av det nya coronaviruset. Det handlar om två nya förslag som innebär tillfällig skattefrihet för vissa förmåner som anställda kan få av sin arbetsgivare. Det ena förslaget innebär en tillfällig skattefrihet för de som har tillgång till fri parkering på sin arbetsplats. Skattefriheten ska gälla retroaktivt från…

Läs mer