Avdrag – Dubbel bosättning

Du som har dubbel bosättning kan göra avdrag för ökade levnadskostnader i deklarationen. Med dubbel bosättning menas att du har fått anställning och därför flyttat till en ny bostadsort, samtidigt som du har kvar bostaden på den gamla orten. För att du över huvud taget ska få avdrag måste inkomsten av anställningen beskattas i Sverige. Om du på grund av…

Läs mer

Anlita utländskt företag för arbete i Sverige

Skatteavdrag på utbetald ersättning Om företaget som du anlitar är godkänt för F-skatt ska du inte göra skatteavdrag på ersättning för arbete som du betalar ut till företaget. Utländska företag kan ansöka om att bli godkända för svensk F-skatt på samma sätt som svenska företag, även om det inte är ett villkor för att de ska få bedriva näringsverksamhet i Sverige.…

Läs mer

Sänkta egenavgifter

För att lindra de ekonomiska konsekvenserna av coronavirusets spridning, har regeringen beslutat att tillfälligt sänka egenavgifterna för dem som idag betalar fulla egenavgifter. Nedsättningen gäller för hela 2020 och upp till ett överskott på 100 000 kronor.   När du driver aktiv näringsverksamhet måste du själv betala dina socialavgifter i form av egenavgifter. Full egenavgift är 28,97 %.   Du har…

Läs mer

Immateriella tillgångar- goodwill

Immateriella tillgångar ökar värdet på ditt företag. Säkerställ att ditt företag alltid äger domänen till din hemsida och immateriella tillgångar, annars kan det orsaka stor ekonomisk skada för ditt företag. Du tappar kontrollen över din egen hemsida och tillgångar, du kan bli utsatt för utpressning och att någon ”kidnappar” din egen hemsida. Immateriella tillgångar är sådant som man inte direkt…

Läs mer

Medlemsavgiften 2021

Medlemsavgiften Polkrona 2021 är 700 kr. Alla som arbetar eller som vill arbeta i Sverige samt följa de svenska reglerna och de senaste nyheterna som påverkar ditt företagande i Sverige, har stor nytta av att vara med vår exklusiva företagsförening. Tack vare kunskaper i skatteregler och arbetsregler kan föreningens medlemmar utvecklas samt stödja andra bland annat genom deltagande i konferenser,…

Läs mer

Registrering av utländska företag i Sverige

På Skatteverkets hemsida (länk nedan) kan du via -e-tjänster utan BankID registrera ett utländskt företag som ska betala skatt i Sverige. Det gäller både dig som är enskild näringsidkare och dig som företräder en juridisk person. Du som är utländsk enskild näringsidkare eller företräder ett utländskt företag kan använda den här tjänsten för att: få ett organisationsnummer (om du företräder…

Läs mer

Arbetsgivaravgifter

När du betalar ut lön och ersättning så är du som arbetsgivare skyldig att redovisa och betala in arbetsgivaravgifter och avdragen skatt till Skatteverket. Detta redovisas i en arbetsgivardeklaration och betalas till Skatteverket. Full arbetsgivaravgift är 31,42% av den bruttolön och förmånsvärden som du betalar ut. Avgiften kan variera beroende på den anställdes födelseår.   Hur mycket är arbetsgivaravgiften? Ålder…

Läs mer

Julgåvor och julfest

Julen närmar sig och många företag vill ge sina anställda en julklapp eller ordna en julfest. Vissa kostnader är avdragsgilla – till en viss gräns.    Julgåva Om man vill ge en julgåva till sina anställda, och den anställde ska slippa att bli beskattad, måste man som företagare tänka på att julgåvan inte får kosta mer än 450 kronor inkl…

Läs mer