Växa-stödet utvidgas tillfälligt

Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda.   Det har kommit ett förslag från regeringen om att tillfälligt utvidga växa-stödet. Det innebär att företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer, samt företag med en anställd som anställer ytterligare en person, kommer att ges rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna.  Reglerna innebär att enskilda näringsidkare,…

Läs mer

Personalvårdsförmån, motion och friskvård

Personalvårdsförmåner är förmåner av mindre värde som syftar till att skapa trivsel i arbetet. Det kan vara friskvårdsbidrag, motionsaktiviteter och enklare förfriskningar som kaffe eller frukt på arbetsplatsen. Vad är en personalvårdsförmån? Personalvårdsförmåner är skattefria för den anställda. Det innebär att arbetsgivaren inte ska göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter på förmånen. För att förmånen ska räknas som en personalvårdsförmån ska den:…

Läs mer

Tillfällig skattefrihet för gåvor upp till 2 000 kronor

Under perioden 1 januari – 31 december 2021 gäller en tillfällig skattefrihet för gåvor som innebär att du inte förmånsbeskattas för gåvor från din arbetsgivare så länge gåvornas värde sammantaget inte överstiger 2 000 kr och att de inte lämnas i pengar. Reglerna träder i kraft 1 maj 2021 men gäller för hela året.   Gåvor år 2021:    *…

Läs mer

Förseningsavgifter

Vad är förseningsavgiften om jag lämnar in deklarationen för sent? * För momsdeklaration, arbetsgivaredeklaration är förseningsavgiften 625 kr. * Förseningsavgiften för skattedeklaration som ska lämnas efter föreläggande är 1 250 kr. * Skickar du in den periodiska sammanställningen för sent är avgiften 1 250 kr. * Ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som är försenad med sin inkomstdeklaration ska betala…

Läs mer

Deklarera som delägare i fåmansföretag K10

Utdelning När du är aktieägare i ett bolag är du delägare i bolaget. Ett aktiebolag som går med vinst, kan välja att återinvestera vinsten i verksamheten för att företaget ska fortsätta att utvecklas och växa eller lämna vinsten som utdelning till sina aktieägare. Vinstutdelning är ett sätt för aktieägarna/investerarna att få avkastning på sin investering. Hur stor utdelningen är bestäms på bolagets årliga bolagsstämma…

Läs mer

Försäkrad i Sverige

När behöver du anmäla dig till Försäkringskassan att du arbetar i Sverige? Om du ska arbeta i Sverige men inte är folkbokförd här, så ska du anmäla dig till Försäkringskassan. Ska du vara här minst ett år behöver du anmäla din adress till Skatteverket så att du kan bli folkbokförd. Om du vill ansöka om en ersättning eller ett EU-kort…

Läs mer

Avdrag – Dubbel bosättning

Du som har dubbel bosättning kan göra avdrag för ökade levnadskostnader i deklarationen. Med dubbel bosättning menas att du har fått anställning och därför flyttat till en ny bostadsort, samtidigt som du har kvar bostaden på den gamla orten. För att du över huvud taget ska få avdrag måste inkomsten av anställningen beskattas i Sverige. Om du på grund av…

Läs mer

Anlita utländskt företag för arbete i Sverige

Skatteavdrag på utbetald ersättning Om företaget som du anlitar är godkänt för F-skatt ska du inte göra skatteavdrag på ersättning för arbete som du betalar ut till företaget. Utländska företag kan ansöka om att bli godkända för svensk F-skatt på samma sätt som svenska företag, även om det inte är ett villkor för att de ska få bedriva näringsverksamhet i Sverige.…

Läs mer