Numer organizacji

Numer organizacji to numer identyfikacyjny firmy lub stowarzyszenia. Możesz sprawdzić, który numer organizacji ma firma lub stowarzyszenie na stronie internetowej allabolag.se lub poprzez szwedzki urząd skarbowy czy poprzez szwedzkie biuro rejestracji firm.
Numer organizacji to unikalne oznaczenie tożsamości przypisywane osobom prawnym, takim jak firmy i stowarzyszenia. Pojedynczy przedsiębiorca ma nadany numer ubezpieczenia społecznego jako numer identyfikacyjny zamiast numeru organizacji.
Jak uzyskać numer organizacji?
Organ, który rejestruje firmę lub stowarzyszenie,przypisuje numer organizacji. Większość firm i stowarzyszeń otrzymuje numer organizacji od szwedzkiego biura rejestracji firm (Bolagsverket). Ale także, np. Szwedzka Agencja Podatkowa (Skatteverket) oraz Lantmäteriet przypisują numery organizacyjne.
Ze szwedzkiego biura rejestracji firm firma lub stowarzyszenie otrzymuje numer organizacji, gdy zdecydujemy się zarejestrować. Numer organizacji znajduje się na certyfikacie rejestracyjnym przesyłanym pocztą.
Czy numer organizacji może określać formę działalności ?
Nie można z całą pewnością powiedzieć, jaka forma działalności kryje się za numerem organizacji. Ale przypadku wielu firm i stowarzyszeń następująca lista jest jednak poprawna. Numer organizacji zaczyna się od:
5 – Spółki akcyjne, oddziały, banki, zakłady ubezpieczeń i spółki europejskie
9 – spółki handlowe i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
7 lub 8 – stowarzyszenia najemców, stowarzyszenia gospodarcze, stowarzyszenia non-profit, spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielcze stowarzyszenia najemców, spółdzielnie europejskie i europejskie grupy współpracy terytorialnej
2 lub 8 – wspólnoty religijne.
Źródło: bolagsverket.se