Decyzja w sprawie nowych tymczasowych ulg podatkowych

27 maja 2020 Szwedzki Parlament zatwierdził propozycję rządu, aby pracownicy mogli parkować za darmo w miejscu pracy bez opodatkowania świadczeń. Decyzja wchodzi w życie 1 czerwca i dotyczy świadczeń parkingowych przyznawanych od 1 kwietnia 2020 r. Do 31 grudnia 2020 r. Dla wszystkich grup zawodowych i w całym kraju.

Decyzja oznacza również tymczasowe zwolnienie z podatku od prezentów od pracodawcy, do wartości 1000 SEK na pracownika. Decyzja ma zastosowanie oprócz możliwości dawania prezentów zwolnionych z podatku, które już istnieją. Decyzja wchodzi w życie 1 czerwca i obowiązuje do końca tego roku.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/extra-andringsbudget-for-2020—anpassningar-av_H701FiU59

Leave a comment