Przekazujemy gruntowne podstawy szwedzkich przepisów prawa podatkowego.

Dzięki znajomości przepisów prawa podatkowego, członkowie stowarzyszenia mogą prowadzić swoje działalności bardziej świadomie na terenie Szwecji i podejmować lepsze decyzje dotyczące finansów. Zajmujemy się doradztwem podatkowym i ekonomicznym pomiędzy klientem, a systemem prawnym w Szwecji w celu budowania trwałych i skutecznych rozwiązań w administracji przedsiębiorstw.

Prowadzisz działalność gospodarczą? Poszukujesz nowych kontrahentów? Chcesz zwiększyć widoczność własnej firmy poprzez przynależność do elitarnego Stowarzyszenia Przedsiębiorców? Dobrze trafiłeś...

Na co dzień zajmujemy się księgowością, doradztwem ekonomicznym oraz szeroko pojętym marketingiem, wspierając głównie przedsiębiorców, wykonujących swoje usługi na terenie Szwecji. Pomysł założenia stowarzyszenia, które będzie miało na celu zrzeszenie przedsiębiorców powstał na skutek przeprowadzonych przez nas badań rynkowych. Analizując stopień znajomości szwedzkich przepisów prawa podatkowego przez przedsiębiorców zauważyliśmy duże braki, które wynikają zazwyczaj z bariery językowej, ale również braku dostępu do informacji – przez to, takie przedsiębiorstwa stają się mniej konkurencyjne, a co za tym idzie narażone są na wysokie kary finansowe. Stąd właśnie pomysł i inicjatywa naszej działalności jako stowarzyszenia, czyli walki z barierami rynkowymi.