Zwiększenie płynności finansowej poprzez konto podatkowe

3 kwietnia Riksdag zdecydował o propozycji rządu, aby umożliwić przedsiębiorstwom odroczenie płatności podatku o jeden rok. Celem jest szybkie i znaczące wzmocnienie płynności przedsiębiorstw – w całym sektorze przedsiębiorstw.

 

Nowe zasady oznaczają, że firmy mogą być opóźnione z płaceniem składek pracodawcy, wstępnego podatku od wynagrodzenia i podatku VAT.

Możliwość odroczenia przez firmy obejmuje trzymiesięczne płatności podatkowe i jest składana maksymalnie na 12 miesięcy. W przypadku odroczenia podatku VAT zgłoszonego przez cały rok, odroczenie może zostać przyznane na maksymalnie jeden rok obrotowy i maksymalnie na 12 miesięcy.

Odroczenie nie zostanie przyznane firmom, które źle prowadzą swoje finanse lub są w inny sposób nieuczciwe. Nie można również przyznawać odroczeń przedsiębiorstwom, które mają większe zobowiązania podatkowe.

 

Jakie opłaty i odsetki naliczane są za odroczenie?

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy opóźnienia naliczone zostaną tylko 1,25 %odsetek. Następnie miesięcznie doliczana jest opłata za odroczenie w wysokości 0,2 %.Odpowiada to odliczanej stopie procentowej wynoszącej 3,1 % rocznie, czyli  1,6 %w pierwszej połowie roku. W porównaniu z obecnymi przepisami oznacza to zmniejszenie o połowę całkowitego poziomu stóp procentowych.

 

Jakie firmy skorzystają z odroczenia już zapłaconych podatków? 

Na przykład może to być firma, która nie prowadzi obecnie sprzedaży i dlatego nie ma żadnego podatku VAT. Wówczas taka firma  może odzyskać już zapłacony podatek VAT za poprzednie okresy.

 

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/forslag-om-likviditetforstarkning-via-skattekontot/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

 

Leave a comment