ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

(tłumaczenie z języka szwedzkiego)

Zarząd Stowarzyszenia Polkrona z siedzibą w Malmö, działając na podstawie stosownych przepisów prawa szwedzkiego i Statutu Stowarzyszenia, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Polkrona na dzień 09 grudnia 2022 r. na godz.15  w Kockum Fritid przy ulicy Västra Varvsgatan 8 w Malmö.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Ustalenie listy obecnoci z uwzględnieniem uprawnionych do głosowania na zgromadzenie.
  3. Wybór Przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia oraz dwóch osób justujących protokół oraz liczących głosy.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Zatwierdzenie sprawozdanie finansowego za ostatni rok obrotowy.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
  8. Podjęcie ostatecznej Uchwały o połączeniu Stowarzyszenia Polkrona ze Szwedzko-Polską Izbą Gospodarczą z siedzibą w Sztokholmie poprzez rozwiązanie Stowarzyszenia zgodnie z §10 Statutu i poprzez propozycję przystąpienia członków Stowarzyszenia do Szwedzko-Polskiej Izby Gospodarczej (formalnie Svensk-Polska Handelskammaren).
  9. Przyjęcie informacji o planach Zarządu dotyczących przeznaczenia, zgodnie z §10 Statutu, pozostałego majątku spółki na cele charytatywne.
  10. Zakończenie obrad.

Prosimy zwrócić uwagę na to że §10 Statutu wymaga aby uchwała według punktu 8 porządku obrad została podjęta na dwóch kolejnych zebraniach, z odstępen co najmniej miesiąca, z których jedno musi być Walnym Zgromadzeniem. Chcemy również zwrócić uwagę na § 17, 18 i 19 Statutu.

 

W dniu 08 listopada o godz. 17:00 2022 r. w Kockum Fritid przy ulicy Västra Varvsgatan 8 w Malmö, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Polkrona oraz głosowanie o podjęciu uchwały o połączeniu Stowarzyszenia Polkrona ze Szwedzko-Polską Izbą Gospodarczą z siedzibą w Sztokholmie poprzez rozwiązanie Stowarzyszenia zgodnie z §10 Statutu i poprzez propozycję przystąpienia Członków Stowarzyszenia do Szwedzko-Polskiej Izby Gospodarczej (formalnie Svensk-Polska Handelskammaren).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Polkrona uroczyście otworzyli przedstawiciele obu stowarzyszeń:
Przewodnicząca Polkrony Pani Malgorzata Wisniewska,
Przewodniczący Rady Izby Pan Hans-Jacob Bonnier
V-ce Przewodniczący Rady Izby Pan Anders Ronander
V-ce Przewodniczący Rady Izby Pan Jerry Ralowski.

Zgromadzeni jednomyślne zagłosowali za przyjęciem uchwały o połączeniu Stowarzyszenia Polkrona ze Szwedzko-Polską Izbą Gospodarczą z siedzibą w Sztokholmie.

Dziękujemy przedstawicielom stowarzyszen i osobom pełniącym obowiązki Zarządu Stowarzyszenia Polkrona za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Polkrona z dnia 08 listopada 2022: info@polkrona.se

Serdecznie zapraszamy!

Leave a comment