Zatrudnij zagraniczną firmę do pracy w Szwecji, F-skatt

Doliczenie podatku od wypłaconego wynagrodzenia

Jeśli firma, którą zatrudniasz ma zatwierdzony podatek typu F, lub FA  (F-skatt lub FA-skatt) , nie możesz doliczać podatku od wynagrodzenia za pracę, którą płacisz firmie. Firmy zagraniczne mogą ubiegać się o zezwolenie na szwedzki podatek F w taki sam sposób, jak firmy szwedzkie, nawet jeśli nie jest to dla nich warunkiem pozwolenia na prowadzenie działalności w Szwecji. Nie krępuj się żądać od wynajętej firmy dowodu zatwierdzenia podatku F, ponieważ to naturalna część transakcji biznesowej.

Możesz również sam sprawdzić w szwedzkim urzędzie podatkowym, czy firma jest zatwierdzona do szwedzkiego podatku F.

 

Co to jest F-skatt , FA-skatt? 

Cztaj tu: https://polkrona.se/ekonomi-pl/co-to-jest-f-skatt-fa-skatt/

 

Zagraniczne firmy, które są zatwierdzone do podatku F

Jeśli firma posiada zatwierdzony podatek F, nie możesz doliczać i deklarować podatku od wynagrodzenia, które płacisz firmie. Nie powinieneś także płacić składek socjalnych pracodawcy.

 

Firmy zagraniczne, które nie są zatwierdzone do podatku F

Jeśli zatrudniasz firmę (osobę fizyczną lub prawną), która nie podlega szwedzkiemu podatkowi F, jesteś zobowiązany do doliczenia podatku od wynagrodzenia za pracę w Szwecji i zgłoszenia tego do Szwedzkiego Urzędu Podatkowego. Dotyczy to niezależnie od tego, czy firma ma stałe miejsce prowadzenia działalności, czy nie. Jednak zagraniczna firma wnioskując o podatek typu F może ubiegać się o zwolnienie z opodatkowania w Szwecji, jeśli nie podlega ona opodatkowaniu w Szwecji a np. w Polsce.

 

Zagraniczne firmy indywidualne, które nie są zatwierdzone do podatku F

Jeśli zatrudniasz indywidualną firmę, która nie posiada zatwierdzonego  podatku F, musisz opłacać składki socjalne pracodawcy od wynagrodzenia. Jeśli firma pochodzi z innego kraju UE / EOG i posiada zaświadczenie (A1 lub E101), z którego wynika, że ​​firma musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu kraju pochodzenia, nie możesz opłacać składek socjalnych pracodawcy.

 

Wpisz na fakturze

Każdy, kto zatrudnia przedsiębiorcę zatwierdzonego do opodatkowania podatkiem F, nie może doliczać  podatku ani płacić składek pracodawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonaną pracę. Dlatego jako przedsiębiorca powinieneś zaznaczyć na fakturze, że „masz F-skatt ” lub że jesteś „zatwierdzony do F-skatt”. Alternatywnie przedstawić zaświadczenie ze Szwedzkiego Urzędu Podatkowego o posiadaniu podatku typu F.

 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/drivaforetag/kopatjanster/anlitautlandsktforetagforarbeteisverige.4.71004e4c133e23bf6db800098385.html

 

Leave a comment