Wniosek zmiany reguły 183 dni

Wniosek Ministerstwa Finansów dotyczący zmiany przepisów podatkowych od pracy tymczasowej w Szwecji, zmiany reguły 183 dni

 

Pracownik zatrudniony przez szwedzka firmę w Szwecji jest opodatkowany za pracę tymczasową w Szwecji. Natomiast jeśli pracownik jest wynajęty do pracy w Szwecji od zagranicznej firmy, która nie ma stałej siedziby firmy, zakładu w Szwecji, a pobyt pracownika nie przekracza 183 dni w okresie 12 miesięcy, wówczas pracownik nie jest opodatkowany w Szwecji zgodnie z dzisiejszymi przepisami. Projekt ustawy sugeruje, że w tej drugiej sytuacji pracownik powinien zostać opodatkowany w Szwecji, jeśli wykonuje pracę dla szwedzkiej firmy. 

Znaczenie wniosku polega na tym, że tzw. reguła 183 dni nie będzie mieć zastosowania przy zatrudnianiu wynajętych pracowników. Jednak niektóre bardzo krótkie prace mogą nadal być wykonywane na terenie Szwecji i być nieopodatkowane w Szwecji.

 

Ponadto proponuje się zmienione zasady podatkowe dotyczące 

wynagrodzeń za wykonanie pracy podwykonawców. Propozycje obejmują że zagraniczne firmy, które nie prowadzą działalności gospodarczej w Szwecji i nie maja stałej siedziby firmy, zakładu w Szwecji a wykonują usługi w Szwecji.

 

 

Osoba fizyczna lub firma, spółka zagraniczna która nie ma stałej siedziby firmy, zakładu w

Szwecji w niektórych przypadkach będzie zobowiązana do przekazania szczegółowych informacji szwedzkiej agencji podatkowej. Celem wniosków jest stworzenie zasad neutralnych dla konkurencji.

 

Proponuje się, aby wnioski weszły w życie 1 stycznia 2021 r.

 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/06/prop.-201920190/

Leave a comment