Uzyskaj zwrot podatku tworząc fundusz okresowy

Małe firmy mogą odzyskać 100% wpłaconego podatku w 2019 roku tworząc fundusz okresowy (periodiseringsfond).

Fundusz okresowy to odliczenie, które można wykonać w zeznaniu podatkowym każdego roku, w którym można odliczyć do 30 % nadwyżki z rezultatu  i uniknąć płacenia podatków teraz. Musisz otworzyć fundusz do opodatkowania najpóźniej w deklaracji do 2026 roku. Oznacza to, że dopiero wtedy musisz zapłacić podatek od utworzonego funduszu. Jeśli w kolejnych latach Twój rezultat będzie ujemny i wówczas otworzysz fundusz to nie zapłacisz podatku, ponieważ kwoty się wyrównają.

Ze względu na panującą sytuację możliwość tworzenia funduszy okresowych została zwiększona do 100% nadwyżki rezultatu, ale max. do 1 miliona SEK. W przypadku nadwyżki przekraczającej milion obowiązuje reguła z 30 % nadwyżki. Oznacza to, że możesz wyzerować całe swoje zarobki, o ile jest to max.1 milion SEK. Oznacza to, że zasadniczo cały Twój podatek od wyniku w działalności gospodarczej, podatek dochodowy i odliczenia będą wynosić zero i że możesz otrzymać zwrot podatku w zależności od tego, ile zapłaciłeś zaliczki na podatek w 2019 roku. Jeśli zadeklarujesz do 4 maja, możesz otrzymać zwrot podatku na początku już czerwca.

 

 

Przyklad:

Fryzjer prowadzi firmę o obrotach 710 000 SEK i zysku w wysokości 500 000 SEK za 2019 r. przed utworzeniem funduszu okresowego. Koszty wyniosły 210 000 SEK.

Fryzjer wpłacał regularnie zaliczki na podatek na swoje konto podatkowe co miesiąc w 2019 roku, gdzie zgromadził kwotę 116 000 SEK.

Dzięki możliwości utworzenia 100% funduszu okresowego za 2019 rok, fryzjer przeznacza całą nadwyżkę rezultatu w wysokości 500 000 SEK na fundusz okresowy. W ten sposób zysk fryzjera za 2019 rok wynosi zero, dlatego fryzjer może odzyskać 116 000 SEK wpłaconych na konto podatkowe zaliczek.

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/samladinformationforforetagmedanledningavcoronaviruset.4.1c68351d170ce554527537.html

Leave a comment