Tymczasowe zniesienie wymogu zaświadczenia lekarskiego w okresie chorobowym

Szwedzki Parlament (Riksdag) zdecydował się na ustawę tymczasową, która oznacza, że ​​pracownicy nie będą musieli wykazywać zmniejszonej zdolności do pracy zaświadczeniem lekarskim w okresie chorobowym obowiązującym od 7 lutego 2022 r.

Ustawa o zasiłku chorobowym została tymczasowo znowelizowana, aby pracownik nie musiał udowadniać zmniejszenia zdolności do pracy zaświadczeniem od lekarza lub dentysty w okresie zasiłku chorobowego. Celem jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się Covid-19 i zmniejszenie obciążenia opieki zdrowotnej. Zachowano jednak przepisy dotyczące nakazów wydania zaświadczenia lekarskiego, ponieważ nie uważa się ich za poważne obciążenie opieki zdrowotnej.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/extra-andringsbudget-for-2022–ersattningar-pa_H901FiU16?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

 

Leave a comment