Straty klientów spowodowane wirusem korona

Wiele firm ma teraz problemy z płatnościami. Ryzyko braku zapłaty jest znacznie większe niż zwykle. Szwedzki urząd podatkowy  ocenia straty klientów i zatwierdza obniżenie wychodzącego podatku VAT w większej liczbie przypadków niż wcześniej.

Gdy jeden z Twoich klientów ma problemy z płatnością, należy pamiętać o dwóch rzeczach:

* Pierwsza z nich dotyczy rejestrowania faktur i płatności od klientów za wystawione faktury w księgowości. Jesli klient nie płaci za otrzymana fakturę nalezy wysłac upomnienia. Należy obserwować i zrobić rezerwę w księgowości z założeniem, ze klient może nie zapłacić za Twoją fakturę.

* Druga to, gdy już masz pewność, ze klient nie zapłaci za fakturę po mimo upomnień, wówczas masz stratę klienta i możesz wtedy zmniejszyć wychodzący podatek VAT, który wcześniej zgłosiłeś.

Aby można było stwierdzić stratę klienta, zwykle wymagane jest na przykład, aby klient ogłosił upadłość lub że Komornik próbował odzyskać dług, ale nie ma majątku będącego przedmiotem egzekucji. Ze względu na sytuację ekonomiczną będziesz mógł teraz obniżyć wychodzący podatek VAT, jeśli zostaną spełnione wszystkie te warunki:

* Klient jest podatnikiem (tj. Klient sam prowadzi działalność gospodarczą, osoby fizyczne nie są liczone).

* Minęły co najmniej trzy miesiące od momentu wystawienia faktury.

* Wysłałeś pisemne przypomnienie o płatności (liczy się e-mail).

* Nie może istnieć żaden wspólny interes między Tobą a klientem.

Należy pamiętać, że dotyczy to wyłącznie faktur wystawionych od 1 lutego do 31 grudnia 2020 r.

Obniżenie podatku od sprzedaży i wychodzącego Vatu należy zgłosić najwcześniej 3 miesiące po ustaleniu straty klienta.

Przykład
Kenta AB sprzedała towary AB ZIB i wystawiła fakturę z datą 01 lutego 2020, która  miała zostać zapłacona nie później niż 16 lutego 2020 r. Kenta AB odnotowała sprzedaż w wysokości 20 000 SEK i wychodzący podatek VAT w wysokości 5 000 SEK w swojej deklaracji VAT za luty. ZIB AB nie płaci za towar pomimo kilku pisemnych upomnień. Zgodnie z nowym przepisem, Kenta AB zgłosi stratę klienta w majowej deklaracji VAT (trzy miesiące później), gdzie zmniejsza swój  obrót o 20 000 SEK, a wychodzący podatek VAT o 5 000 SEK. Ponieważ sprzedaż Kenta AB w maju wynosi zero, firma musi zgłosić –20 000 SEK (kwota ujemna) jako sprzedaż i –5 000 SEK (kwota ujemna) jako podatek wychodzący za ten okres.

Leave a comment