Skrócony czas pracy pracowników, pomoc finansowa

Korttidsarbete (często określana jako korttidspermittering lub po prostu permittering) oznacza, że pracodawcy mogą skrócić czas pracy pracowników i otrzymać wsparcie od państwa na pokrycie znacznej części kosztów wynagrodzeń. Pracownik jednocześnie otrzymuje ponad 90% swojego regularnego wynagrodzenia.

Jak to działa?

Czas pracy pracowników można skrócić na podstawie trzech poziomów: 20, 40 i 60%. Jednocześnie pracownicy mają wypłacane ponad 90% swojego regularnego wynagrodzenia.

Na przykład:

Na poziomie 1 – skróceniu czasu pracy o 20%, pracownikowi obniża się wynagrodzenie jedynie o 4%. Z tych 20% rząd opłaca 15% wynagrodzenia. 4%+15%=19% z 20%. Brakujący 1% procent pokrywa pracodawca łącznie z 80% będącymi czasem pracy po skróceniu.

Podobnie dzieje się na poziomie 2 i 3, zgodnie z szablonem.

 

Wsparcie od Tillväxtverket ma za zadanie wesprzeć pracodawców i pracowników w czasie kryzysu.

Wsparcie wypłacane jest pracodawcy od Tillväxtverket. Arbetsgivardeklaration (deklaracje pracodawcy) zgłasza się jak zwykle.

Wniosek o permittering nie wpływa na prawo do obniżonej składki pracodawcy. Można więc jednocześnie otrzymać obniżoną składkę pracodawcy dla maksymalnie 30 pracowników.

Kto może uzyskać wsparcie?

Jednak, żeby uzyskać tę pomoc finansową, należy spełnić kilka podstawowych kryteriów. Odpowiedz na poniższe pytania wstępne, aby sprawdzić, czy kwalifikujesz się do wsparcia od Tillväxtverket

  1. Czy firma ma zatrudnionych?
  2. Czy firma ma przejściowe problemy z przyczyn, na które nie ma wpływu (np. covid19)?
  3. Czy firma podjęła wszelkie możliwe kroki w celu zmniejszenia kosztów pracy?
  4. Czy jest umowa o skróconym czasie pracy poprzez kollektivavtal lub umowa z 70% pracowników?
  5. Czy firma jest niewypłacalna, jest w rekonstrukcji lub jest zobowiązana do okazania kontrolnego balansu?
  6. Czy firma posiada długi w Skatteverket lub inne przesłane do Kronofogden?
  7. Czy pracodawca lub ktoś o znaczącej pozycji w firmie ma zakaz prowadzenia działalności gospodarczej?

Jeśli odpowiedzi na pytania 1-4 są TAK, 5-7 – NIE, oznacza to, że wstępnie kwalifikujesz się do otrzymania wsparcia.

https://tillvaxtverket.se/english/short-time-work-allowance.html#q5

 

Leave a comment