Samochody i VAT

Od czasu wprowadzenia ustawy o VAT w 1969 r.  obowiązuje zakaz odliczania VAT przy zakupie samochodów osobowych.

Wyjątek dotyczy następujących branż:

* profesjonalny przewóz osób (taxi)

* wypożyczalnia samochodów

* sprzedawca samochodow

* szkolenie na prawo jazdy

* zakład  pogrzebowy

 

Wyjątek dotyczy również leasingu i najmu. Warunkiem odliczenia podatku VAT jest zarejestrowanie firmy do VAT oraz zakup samochodu do wykorzystania go w firmie.

 

W przypadku leasingu i długoterminowego wynajmu samochodów osobowych, które mają być wykorzystywane w firmie, można odliczyć połowę podatku VAT, pod warunkiem, że samochód jest używany ponad 1000 km rocznie w firmie.

 

W przypadku najmu krótkoterminowego obowiązują te same zasady, co w przypadku wynajmu długoterminowego, z tym że samochód musi być głównie (ok. 75%) używany w działalności podlegającej VAT, aby firma miała prawo do odliczenia połowy podatku VAT.

Zakaz odliczania podatku VAT od samochodów osobowych nie dotyczy kosztów takich jak paliwo, serwis, naprawy i konserwacja.

 

 

Leasing operacyjny i finansowy

Leasing operacyjny (zwany także leasingiem z pełną obsługą) oznacza umowę leasingu, w której leasingodawca ponosi ryzyko obsługi, konserwacji, napraw, ubezpieczenia itp.

W przypadku leasingu finansowego za te koszty odpowiada leasingobiorca.

 

Leasing lub rata

W umowie leasingu odsetki nigdy nie są uwzględniane w opłacie miesięcznej, a od opłat leasingowych naliczany jest podatek VAT. 

W umowie ratalnej nie ma podatku VAT od opłat miesięcznych. Ale są też inne rzeczy, które są ważne dla tego, jak ma być dokonana ocena umowy.

Według szwedzkiego urzędu skarbowego leasing finansowy liczony jest jako zakup ratalny w dwóch następujących sytuacjach:

* Jeżeli z umowy leasingu wynika, że ​​własność towaru przechodzi na leasingobiorcę na koniec okresu obowiązywania umowy albo przez kupującego, który musi kupić towar, albo przez polecenie innego kupującego.

* Jeśli istnieje opcja kupna i już przy podpisywaniu umowy leasingu jest jasne, że cena zakupu na koniec okresu leasingu jest tak niska w stosunku do szacowanej wartości rynkowej produktu, że jest oczywiste, że jedyną ekonomicznie racjonalną alternatywą jest przejęcie produktu.

 

 

Zakup na raty

W przypadku zakupów na raty zadatek jest zwykle wpłacany w momencie zakupu, a pozostała część płatności jest dzielona na raty. Ponieważ jest to zakup na raty, nie można naliczyć podatku VAT, jak i go odliczyć.

 

https://www.bjornlunden.se/bokföring/billeasing-och-moms__6179

 

Leave a comment