Prostsze zasady dla firm transportowych

Prostsze zasady dla firm transportowych do zgłaszania godzin pracy
Szwedzka Agencja Transportu opracowała nowe zasady, które ułatwią firmom transportowym raportowanie godzin pracy. Przepisy dotyczące godzin pracy w przypadku niektórych rodzajów transportu drogowego zostały teraz uzupełnione ogólnymi poradami dotyczącymi rejestrów godzin pracy.
Szwedzka Agencja Transportu jest odpowiedzialna za zapewnienie przestrzegania Ustawy o godzinach pracy niektórych rodzajów transportu drogowego, Ustawy o czasie pracy drogowej. Podczas przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że informacje przedłożone przez przedsiębiorstwa transportowe są często niepełne. W większości przypadków firmy transportowe muszą dostarczyć dalszych informacji przed zakończeniem nadzoru.
– Zauważyliśmy,że nie ma jasności w tym co należy przedłożyć w rejestrach. Wszyscy wygrają na tym, jeśli rejestry godzin pracy będą poprawne. Firmy transportowe są w stanie lepiej kontrolować i monitorować swoje działania. Nawet nasz nadzór jest uproszczony, jeśli nie musimy żądać kompletowania rejestrów – mówi Michael Jacobsson, szef sekcji w szwedzkiej agencji transportowej.
Obowiązkiem pracodawcy jest rejestracja wszystkich godzin pracy, które mogą być uwzględnione w ustawie o czasie pracy drogowej. Aby uniknąć niepewności w raportowaniu, Szwedzka Agencja Transportowa zaleca, aby rejestr godzin pracy zawierał:

  • data i czas w godzinach i minutach dla rozpoczęcia i zakończenia pracy
  • czas w godzinach i minutach również dla przerw początku i końca
  • data nieobecności z powodu urlopu lub choroby
  • rejestr godzin pracy może składać się z kilku części

Nowe zasady obowiązują 1 lipca 2019 r. (TSFS 2019: 49)