Propozycja nowego wsparcia dla firm

Rząd wraz ze współpracującymi partiami  zaproponowali nowe wsparcie przejściowe dla firm w Szwecji. Wniosek obejmuje firmy, których roczna sprzedaż wynosi co najmniej 250 000 SEK i może zapewnić wsparcie w wysokości maksymalnie 150 milionów SEK. Szwedzka Agencja Podatkowa zaproponowała pomoc w administrowaniu  i wypłacaniu wsparcia dla firm.

 

Aby skorzystać z pomocy, firma musiała uzyskać obrót w wysokości co najmniej 250 000 SEK w ostatnim roku obrotowym i utratę obrotu w wysokości co najmniej 30 %. Stratę obrotów oblicza się w marcu i kwietniu 2020 r. W porównaniu do tych samych miesięcy ubiegłego roku. Maksymalne wsparcie, jakie można udzielić, wynosi 150 milionów SEK na firmę.

Zgodnie z wnioskiem wsparcie może być  przyznane tylko przedsiębiorstwom i organizacjom, które mają podatek typu F. Rząd proponuje wdrożenie propozycji  w życie 1 lipca 2020 r.

Pomoc ma umożliwić przedsiębiorstwom przezwyciężenie ostrego kryzysu, a jednocześnie ułatwić przedsiębiorstwom zmianę i dostosowanie działalności do obecnej sytuacji.Na przykład dotknięte kryzysem restauracje, będą musiały sprzedać większą część żywności jako jedzenie na wynos lub taksówki, które beda wykonywały usługi dostaw. Mogą to być również duże firmy produkcyjne, które ukierunkują się  na produkcję np. materiałów medycznych.

 

Wielkość wsparcia będzie zależeć od tego, jak duża utrata sprzedaży miała firma i waha się między 22,5 a 75 procent kosztów stałych firmy, z wyłączeniem kosztów wynagrodzeń za marzec i kwiecień 2020 r.

Szacunki Ministerstwa Finansów pokazują, że ok. 180 000 przedsiębiorstw może kwalifikować się do pomocy. Pomoc finansową szacuje się na 39 mld SEK w 2020 r.

 

Wniosek nowego wsparcia dla firm zostanie przedstawiony przez rząd w dodatkowym budżecie korygującym i zostanie rozpatrzony przez parlament.

Szwedzka agencja podatkowa przygotowuje się teraz do przetworzenia i kontroli nowego wsparcia, ale nie ma jeszcze możliwości ubiegania się o proponowane wsparcie.

 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/foretag-far-stod-baserat-pa-omsattningstapp/

Leave a comment