Pomoc finansowa dla firm transportowych

Pomoc finansowa dla firm transportowych w północnej Szwecji
Czy transportujesz produkty w Norrbotten, Västerbotten, Jämtland lub Västernorrland? Wtedy zasiłek transportowy może złagodzić niedogodności związane z długimi dystansami. Zasiłek transportowy jest skierowany do firm z branży produkcyjnej w czterech najbardziej wysuniętych na północ hrabstw w Szwecji.
Zasiłek transportowy
Dotacje transportowe mogą być stosowane do eksportu całych i półproduktów, które zostały poddane znacznemu przetworzeniu.
Dotacje transportowe mogą być stosowane do transportu wewnątrzwspólnotowego surowców i półproduktów, które będą podlegały znacznej obróbce w obszarze wsparcia.
Tylko niektóre branże są zatwierdzone do dotacji wewnątrz transportu, które spełniają poniższe warunki:
• Transport powinien być dłuższy niż 401 km.
• Transport musi odbywać się koleją, na drodze lub na morzu.
Źródło: Tillväxtverket