Pakiet kryzysowy dla małych i średnich przedsiębiorstw

Rząd przedstawił 25 marca dalsze rozwiązania mające na celu złagodzenie ekonomicznych konsekwencji rozprzestrzeniania się koronawirusa. Propozycje opierają się na porozumieniu między partiami Socialdemokraterna, Centralpartiet, Liberalerna i Miljöpartiet.

 

 

Utworzone zostało pogotowie dla małych i średnich firm, których dotknął problem

 

Aby ułatwić przedsiębiorstwom finansowanie się, proponuje się rządową gwarancję pożyczki. Propozycja oznacza, że państwo gwarantuje 70% nowych pożyczek od banków firmom, które z powodu konsekwencji nowego koronawirusa napotkały trudności finansowe, ale poza tym dobrze prosperują. Gwarancja udzielana jest bankom, które z kolei udzielają pożyczek gwarantowanych przedsiębiorstwom.

 

Gwarancja pożyczki jest skierowana przede wszystkim do małych i średnich firm, ale nie ma formalnego limitu wielkości firmy, aby móc wziąć udział w programie. Rząd oczekuje, że gwarantowane pożyczki nie zostaną wykorzystane na premie i dodatków do wynagrodzenia dla kadry kierowniczej lub zysków innych niż równoznacznych z normalnymi wynagrodzeniami.

 

Krajowe Biuro Długów (Riksgäldskontoret) zadłużenia będzie zarządzać gwarancją, a każdej firmie zaproponowano pożyczkę maksymalnie 75 milionów SEK, ale mogą zdarzyć się wyjątki. Banki muszą uiścić opłatę gwarancyjną do Riksgäldskontoret za wydane gwarancje. Opłata jest ustalana na podstawie bieżącej klasy ryzyka kredytobiorcy, która z kolei jest ustalana przez instytucje kredytowe. Ocena ryzyka przeprowadzana jest zgodnie z procesami oceny kredytowej dokonywanymi przez instytucje kredytowe.

 

Jeśli trzeba spłacić gwarancję kredytową, oznacza to, że państwo wypłaca gwarantowaną kwotę pożyczki, co zmniejsza saldo budżetowe i oszczędności państwowe. Naliczone opłaty gwarancyjne nieznacznie poprawią saldo budżetu państwa. Sytuacja jest bardzo trudna do oceny, ale ogólnie oczekuje się, że działalność związana z gwarancjami będzie się samofinansować w perspektywie długoterminowej.

 

Gwarancje pożyczkowe powinny być możliwe do wydania tak szybko, jak to możliwe, dlatego dziś 26 marca rząd podejmuje decyzję w sprawie propozycji, a postępowanie w Riksdag będzie pilne. Komisja Europejska jest również gotowa do szybkiego przeglądu i zatwierdzenia.

 

Firmy mogą ubiegać się o pożyczkę z państwową gwarancją kredytu, składając wniosek do banku.

 

Tymczasowo obniżone opłaty pracodawcy i opłaty własne (egenavgifter)

 

Tymczasowe obniżenie składek pracodawcy proponowane jest w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2020, aby płacona była tylko składka emerytalna. Proponuje się, aby obniżka dotyczyła przy maksymalnie 30 zatrudnionych pracownikach oraz części wynagrodzenia pracownika, która nie przekracza 25 000 SEK miesięcznie. Oznacza to ulgę podatkową w wysokości do 5 300 SEK na pracownika na miesiąc. Aby zapewnić odpowiednie ulgi dla indywidualnych przedsiębiorców, proponuje się również obniżenie opłat własnych. Publiczny koszt finansowy propozycji szacuje się na 33 mld SEK.

 

Tymczasowa zniżka kosztów wynajmu w narażonych branżach

 

W celu zmniejszenia kosztów firm mających poważne trudności z powodu wirusa korony w sektorach takich jak handel produktami mniejszego zapotrzebowania (sällanköpshandel), hotele, restauracje i inne, rząd proponuje wsparcie w celu ułatwienia i przyspieszenia renegocjacji czynszów. Nacisk kładziony jest na to, że państwo ponosi 50 procent obniżki czynszu do 50 procent stałej stawki czynszu.

 

Wniosek o pomoc należy złożyć po fakcie i objąć nim okres od 1 kwietnia do 30 czerwca. Na ten cel przeznaczono 5 miliardów SEK.

 

Środki skierowane do mniejszych firm

 

Kolejna propozycja dotyczy tymczasowej zmiany zasad funduszy okresowych (periodiseringsfond) tak aby osoby prowadzące działalność gospodarczą, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa, otrzymały obniżony podatek. Nowe zasady oznaczają, że 100% dochodu do opodatkowania za 2019 r. Można przeznaczyć na fundusze okresowe, do pułapu 1 mln SEK, który można następnie wykorzystać na zrekompensowanie ewentualnych przyszłych strat. W rezultacie wielu może odzyskać podatek wstępny, który zapłacili w 2019 r. Wniosek dotyczy indywidualnych przedsiębiorców i osób fizycznych będących partnerami w szwedzkich spółkach handlowych. Oczekuje się, że wniosek spowoduje maksymalne zwiększenie płynności finansowej o nieco ponad 13 mld SEK.

 

Ponadto, wcześniej przedstawiona propozycja nowych możliwości odroczenia płatności podatku VAT zostanie rozszerzona. Do propozycji został dołączony podatek VAT zgłaszany raz na rok od 27 grudnia 2019 do 17 stycznia 2021 r. W ten sposób wiele osób prowadzących własną działalność może między innymi odroczyć podatek VAT, który w innym przypadku zostałby zapłacony wiosną, np. 12 maja. W zależności od rozwoju sytuacji, wniosek może obejmować ponad 7 miliardów SEK, jeżeli propozycja zostanie wykorzystana w pełni.

 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-svenska-smaforetag/

Leave a comment