Nowe prawo podatkowe dla pracowników najemnych

Dnia 04 listopada 2020, rząd szwedzki zdecydował o zmianie zasad dotyczących tymczasowej pracy w Szwecji.

 

Osoby, które tymczasowo pracują jako pracownicy najemni w Szwecji, muszą tu zapłacić podatek. 

Zgodnie z decyzją rządu tzw. Zasada 183 dni nie powinna mieć zastosowania do sytuacji wynajmu. Zasada oznacza, że ​​osoby, które czasowo pracują w Szwecji na zlecenie zagranicznego pracodawcy, nie muszą tu płacić podatku, jeśli pobyt w Szwecji jest krótszy niż 183 dni w roku.

Zgodnie z decyzją  reguła 183 dni nie dotyczy pracy najemnej. Oznacza to, że pracownik, który tymczasowo pracuje w szwedzkiej firmie w Szwecji, musi zapłacić tutaj podatek, jeśli zatrudnienie odbywa się poprzez zatrudnienie w firmie zagranicznej. Firmą może być firma prowadząca działalność w Szwecji lub w państwie szwedzkim, gminie lub regionie. Obowiązek zapłaty podatku nie dotyczy pracowników najemnych, którzy wykonują pracę maksymalnie przez 15 dni ciągłej pracy, a dni pracy w Szwecji łącznie nie przekraczają 45 dni w roku kalendarzowym.

 

Zmiany w ustawie wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ekonomiskt-arbetsgivarbegrepp—forandrade_H801SkU5

 

 

Leave a comment