Koszty reprezentacji i odliczenie podatku VAT

Posiadając firmę, możemy odliczyć koszty reprezentacji, które są związane bezpośrednio z prowadzeniem działalności, np. gdy reprezentacja dotyczy negocjacji biznesowych lub świadczeń socjalnych. Przykład reprezentacji to obiad lub kolacja czy spotkanie, gdzie podawane są tylko napoje. Na stronie internetowej Szwedzkiego Urzędu Podatkowego – Skatteverket znajduje się proste narzędzie, które pomoże nam w wyliczeniu, ile podatku VAT można odliczyć za reprezentację w postaci obiadu, kolacji i prostego posiłku. Otrzymamy także koszt, który można odliczyć w deklaracji podatkowej firmy. Nie ma możliwości skorzystania z usługi dla innych rodzajów reprezentacji. 

Kwota VAT, którą możemy odliczyć

Jeśli w związku z reprezentacją ponosimy koszt za posiłki i napoje, możemy odliczyć VAT na podstawie nieprzekraczającej 300 koron bez VAT na osobę i okoliczność. Oznacza to, że możemy odliczyć podatek VAT w maksymalnej wysokości 36 SEK na osobę, jeśli koszt obejmuje tylko żywność i napoje bezalkoholowe. Podatek VAT od tych towarów wynosi 12 procent (12 procent z 300 SEK to 36 SEK).

Kiedy koszt samego jedzenia i napojów lub samych napojów wynosi maksymalnie 300 SEK bez VAT na osobę i okazję, możemy odliczyć cały podatek VAT.

Kiedy koszt przekracza 300 SEK bez VAT i obejmuje zarówno żywność, jak i napoje alkoholowe, wyliczenie jest proporcjonalne na podstawie rzeczywistych kosztów bez VAT odpowiednio na żywność i alkohol.

W niektórych przypadkach możemy zamiast tego zdecydować się na użycie szablonu.

Odliczenie z pomocą szablonu 

Jeśli posiłek zawiera zarówno jedzenie, jak i napoje alkoholowe, możemy dokonać odliczenia według szablonu. Zgodnie z szablonem otrzymamy VAT, który odliczamy w wysokości 46 koron na osobę i okoliczność, pod warunkiem, że koszt przekracza 300 koron bez VAT na osobę. Ponadto naliczony podatek VAT musi wynosić co najmniej 46 SEK za osobę i okoliczność.

Odliczenia w deklaracji podatkowej firmy  

Wydatki na posiłki podlegają odliczeniu w deklaracji podatkowej firmy, jeśli są to napoje i inne drobne posiłki, które nie mogą być uznane za posiłek o mniejszej wartości.Są to np. napoje, napoje bezalkoholowe, kawa, herbata i ciasta, bułki, owoce, kanapki, które nie zastępują posiłku. Odliczenia za drobne posiłki mogą wynieść maksymalnie 60 koron.

Inne koszty reprezentacji 

W trakcie pokazów i demonstracji przysługuje nam odliczenie podatku VAT od kosztów wyżywienia maksymalnie 300 SEK bez VAT na osobę i okoliczność. Na dodatkowe koszty, takie jak wynajem stołów i krzeseł lub wydatki na usługi muzyczne, możemy otrzymać odliczenie w wysokości 180 koron bez VAT na osobę i okazję.Możemy otrzymać odliczenie podatku VAT związane z wydatkami na wizytę w teatrze itp. maksymalnie w wysokości 180 koron bez VAT na osobę i okoliczność.

 

https://skatteverket.se/foretag/moms/kopavarorochtjanster/representation.4.15532c7b1442f256baec84b.html#!/2017

Leave a comment