31 stycznia 2022 – ostatni dzień na wnioskowanie o zwrot RUT i ROT za 2021

Wniosek musi wpłynąć do Szwedzkiego Urzędu Podatkowego nie później niż do 31 stycznia 2022. Dotyczy to sytuacji, gdy wykonałeś usługi RUT lub ROT w 2021 roku, a klient zapłacił przed końcem roku.
Wniosek jest składany w terminie tylko i wylacznie za pośrednictwem e-usługi Szwedzkiego Urzędu Podatkowego.
Aby ubiegać się o płatność, musisz mieć szwedzki e-dowód lub zatwierdzony e-dowód z innego kraju.
Jeśli masz spółkę (Aktiebolag) osoba uprawniona do podpisu musi uzyskać pełnomocnictwo(ombud) ze Szwedzkiego Urzędu Podatkowego, aby ubiegać się o wypłatę RUT lub ROT w e-usługi.
Każdy, kto prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i musi ubiegać się o wypłatę RUT lub ROT, nie musi rejestrować się jako pełnomocnik (ombud).

Co to jest RUT i ROT?
Odliczenia RUT I ROT są ulgą podatkową przyznawaną osobom prywatnym za niektóre rodzaje pracy wykonywanej w domu. Jeśli ty i twój klient zgadzacie się na odliczenie od kwoty głównej możesz odliczyć część kosztów pracy na fakturze dla klienta. Następnie żądasz zapłaty ulgi podatkowej od szwedzkiej agencji podatkowej.
Prace, które dają prawo do ulgi podatkowej RUT
Prace remontowe, przebudowy i rozbudowy, mogą uprawniać Cię do ulgi podatkowej jeśli są przeprowadzane w domu lub w ścisłym związku z domem, w którym klient jest właścicielem, w którym mieszka lub jest to jego dom wakacyjny. Twój klient może otrzymać ulgę RUT za prace wykonane w jego mieszkaniu, ale nie na częściach wspólnych, takich jak dach i ściany, winda lub klatka schodowa.
Klient nie otrzymuje ulgi za budowę nowego domu lub budynku wolnostojącego (na przykład garażu).
Prace, które dają prawo do ulgi podatkowej ROT
Prace domowe, które mogą uprawniać do ulgi podatkowej , jeśli są przeprowadzane w domu, w którym mieszka Twój klient lub używa go jako dom wakacyjny, na przykład:
* opieka nad dziećmi
* usługi przeprowadzki
* usługi IT
* naprawa odzieży i tekstyliów
* osobista pomoc i opieka
* czyszczenie i prace porządkowe
* odśnieżanie
* ogrodnictwo

Tylko koszt pracy daje prawo do odliczeń RUT i ROT.
* Odliczenie ROT może wynosić maksymalnie 30 % kosztów pracy
* Odliczenie RUT może wynosić maksymalnie 50 % kosztów pracy

https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete/saharfungerarrotochrutavdraget/atttankapainnanarsskiftet.4.3810a01c150939e893f8282.html?q=f

Leave a comment