Zrównoważony rozwój- hållbarhet

Zrównoważona firma to firma, w której łączy się rentowność, względy środowiskowe i zaangażowanie społeczne. Zrównoważony biznes to między innymi oszczędzanie na własnych zasobach i ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko.

  

Raport zrównoważonego rozwoju

Niektóre większe firmy muszą przygotować raport dotyczący zrównoważonego rozwoju. W nim opisują swoją pracę nad ochroną środowiska i prawami człowieka. Raport zrównoważonego rozwoju jest czasami nazywany „raportem ochrony środowiska”. 

 

Które firmy powinny mieć raport zrównoważonego rozwoju?

Firmy, które w ciągu ostatnich dwóch lat finansowych spełniają dwa lub wszystkie trzy z poniższych warunków, muszą przygotować raport zrównoważonego rozwoju:

 

* Średnia liczba pracowników to ponad 250 osób.

* Podane łączne aktywa przekroczyły 175 mln SEK.

* Zgłoszona sprzedaż netto przekroczyła 350 mln SEK.

 

Obowiązek sporządzenia raportu zrównoważonego rozwoju dotyczy lat obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 r. i później.

 

Treść i projekt raportu zrównoważonego rozwoju

Raport zrównoważonego rozwoju można zaprojektować na dwa sposoby:

*w ramach raportu w sprawozdaniu rocznym

* jako odrębny załącznik do sprawozdania rocznego

 

Raport zrównoważonego rozwoju musi dać czytelnikowi zrozumienie konsekwencji biznesowych w następujących obszarach:

* środowisko, klimat

* warunki i relacje socjalne

* zatrudnienie

* poszanowanie praw człowieka

* działania przeciw korupcji

 

Obowiązkowe wymagania zrównoważonego rozwoju przy zamówieniach publicznych? 

Rząd proponuje, aby zalecenie uwzględnienia klimatu, środowiska, zdrowia ludzkiego, opieki nad zwierzętami oraz aspektów społecznych i prawa pracy w zamówieniach publicznych stało się obowiązkowe. Przeczytaj więcej tutaj:

Więcej tutaj:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/10/nya-skarpta-regler-vid-offentlig-upphandling-ska-bidra-till-ett-hallbart-samhalle/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

 

https://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/arsredovisning/delar/hallbarhetsrapport-1.17962

 

 

Leave a comment