Tymczasowe obniżenie składek pracodawcy dla maksymalnie dwóch pracowników

Rząd zaproponował tymczasowe zwiększenie wsparcia nowych mniejszych firm. Oznacza to, że firmy, które zatrudniają jedną osobę ze zniżką otrzymają prawo do obniżenia składek pracodawcy na kolejnego pracownika.

 

Obniżenie składek pracodawcy

 

Przepisy oznaczają, że osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, mniejsze spółki i spółki handlowe, których współwłaścicielami są wyłącznie osoby fizyczne, płacą składki emerytalne (10,21%) za pierwszego pracownika przez 24 miesiące.

W sytuacji gospodarczej, jaką przyniósł ze sobą Covid-19, rząd chce ułatwić firmom  zmniejszenie kosztów zatrudnienia. Dlatego rząd wystąpił z propozycją tymczasowego rozszerzenia wsparcia i obniżenia składek pracodawcy dla maksymalnie dwóch pracowników.

 

Obniżona składka pracodawcy dotyczy zatrudnienia rozpoczynającego się w okresie od 1 lipca 2021 do 31 grudnia 2022 roku.

 

Proponuje się, aby zmiany weszły w życie od 1 lipca 2021 r.

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/tillfallig-nedsattning-av-arbetsgivaravgifter-for_H801SfU22

Leave a comment