Rozporządzenie eIDAS

Informacje o rozporządzeniu eIDAS
Rozporządzenie UE eIDAS ((UE) nr 910/2014) oznacza, że od 29 września 2018 r. Publiczne usługi elektroniczne muszą zezwalać na logowanie nawet przy użyciu zagranicznych legitymacji elektronicznych. Norwegia, Islandia i Liechtenstein są również objęte przepisami. Dlatego ważne jest, aby myśleć o rozporządzeniu eIDAS zarówno jako szansę, jak i jako wymóg prawny w analizie potrzeb, budżetowaniu, planowaniu projektu i wymaganiach.
Obecnie następujące kraje zezwoliły na elektroniczne poświadczenia logowania do szwedzkich publicznych usług elektronicznych:
Niemcy, Estonia, Hiszpania, Włochy i Chorwacja. Niestety nie ma jeszcze wśród nich Polski.
Źródło: elegnamnden.se