Obniżka składek ubezpieczeniowych dla firm

Aby złagodzić ekonomiczne konsekwencje rozprzestrzeniania się koronawirusa, rząd podjął decyzję o tymczasowym obniżeniu kosztów składek ubezpieczeniowych dla osób, które obecnie płacą pełne składki ubezpieczeniowe. Obniżka obowiązuje przez cały rok 2020 i do zysku w wysokości 100 000 SEK.

 

Prowadząc aktywną działalność gospodarczą, musisz opłacać składki na ubezpieczenie społeczne w formie odliczeń. Pełne odliczenie wynosi 28,97%.

 

Masz prawo do obniżonych odliczeń, jeśli wykażesz zysk i urodziłeś się w 1955 roku lub później. 

Obniżka dotyczy prowadzących pojedyncze firmy, które mogą zapłacić tylko 10,21% składki a nie jak zwykle 28,97 % ale tylko od zdeklarowanego zysku do 100 000 SEK za 2020 rok. Jeśli masz wyższy zysk, płacisz pełne składki z części, która przekracza 100 000 SEK.

 

Dla celów podatkowych te odliczenia są również liczone jako koszt w Twojej firmie, ale przed zakończeniem obliczania podatku nie wiesz dokładnie, jak duże będą te odliczenia w danym roku podatkowym. W związku z tym możesz dokonać standardowego odpisu na obliczone odliczenia w załączniku NE do deklaracji INK1.

 

Pamiętaj, że odliczenia nie powinny być księgowane, ponieważ nie są one zaliczane do podatków należących do firmy, ale należą do prywatnych podatków dochodowych. Jeśli zarówno Ty, jak i Twój współmałżonek macie podlegać opodatkowaniu od zysku firmy, odliczenie odliczenia musi zostać obliczone dla każdego z Was.

 

https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/drivaforetag/enskildnaringsverksamhet/egenavgifter.4.361dc8c15312eff6fd1f678.html

Leave a comment