Prowadzenie księgowości w firmie

Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą, niezależnie od jej formy i zakresu, ma obowiązek prowadzenia księgowości. Przede wszystkim po to, aby móc monitorować i zarządzać firmą, a także ze względu na przepisy prawne regulujące obowiązek księgowy. 

Księgowość polega na ciągłej rejestracji, organizacji i obsłudze różnych zdarzeń w działalności, w tym zakupów i sprzedaży. Księgowość firmy może składać się z: weryfikacji, rachunku zysków i strat oraz bilansu, sprawozdań czy też raportu rocznego. Systematycznie rejestrując różne zdarzenia w firmie, wiesz jaki jest rezultat w danym miesiącu oraz jak rezultat może wpłynąć na finanse firmy w dalszej perspektywie czasowej. 

Są też inni, którzy mogą być zainteresowani sposobem zarządzania finansami firmy, jak na przykład bank, Szwedzki Urząd Podatkowy – Skatteverket, do którego odprowadzasz VAT, składki na ubezpieczenie społeczne i tzw. podatek wstępny, a także zleceniobiorcy i klienci. 

Ważne jest, aby prowadzić księgowość systematycznie i najlepiej z pomocą programów księgowych, jako że nie jest dozwolone używanie zwykłych programów, takich jak np. Excel. Pomocny okaże się z pewnością doświadczony księgowy, który fachowo zajmie się finansami firmy. 

https://www.verksamt.se/starta/forbered-din-start/bokforing

Stowarzyszenie non-profit Polkrona organizuje podstawowy kurs księgowości z praktycznymi ćwiczeniami, skierowany do każdego, kto chce zapoznać się prowadzeniem bieżącej księgowości. 

Kolejne szkolenie planowane jest na wrzesień, a następnie na październik 2021 roku. Nauczanie odbywa się w języku polskim z autoryzowanym księgowym. 

Więcej informacji pod rubryką Nadchodzące wydarzenia

 

Leave a comment